Category Archives: För Medlemmar

Information april 2024

VÅRSTÄDNING
På söndag den 5:e maj kl. 10:30 är det dags för vårstädning! Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning. Vi städar runt huset och på grillplatsen samt på vind och i gemensamma utrymmen. Vi samlas på stora utegården. 

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA
Årets stämma är planerad till torsdag den 13:e juni kl. 18:00Arcadia Elite Hotel. En personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Markera redan nu i kalendrarna. 

INTRESSERAD AV STYRELSEARBETE?
Vill du vara delaktig i beslut som påverkar ditt boende? Kontakta valberedningen i god tid innan årsstämman. Valberedningens uppdrag är att lämna ett förslag på lämplig styrelsesammansättning till stämman. En intresseanmälan till valberedningen ger ingen garanti att bli föreslagen som kandidat. Valberedningen för verksamhetsår 2023/24 utgörs av Eva A och Kristina L. 

PÅ GÅNG I HUSET
Åtgärder i frisörslokalen har vidtagits som ett första steg i föreningens arbete med att åtgärda OVK enligt utförd OVK-besiktning. VTS Ventilation AB har ansvarat för arbetet i samarbete med Notus och styrelsen.  Styrelsens ambition är att fortsätta med åtgärder i övriga lokaler, gatuhuset och därefter i gårdshuset. Styrelsen har som mål att på sikt få OVK godkänt och vi kommer att hålla er underrättade kring utvecklingen

FELANMÄLAN
Vi vill påminna er om att felanmälan görs till Driftia. Felanmälan dagtid till Driftia kan göras till felanmalan@driftia.se, via formuläret på Driftias hemsida https://driftia.se/component/forms/form/5 eller genom att ringa 08-744 44 33. Icke akuta ärenden kan liksom tidigare anmälas via e- kanalerna utan görs alltid dagtid enligt numret ovan och efter 16.00 vardagar samt lördag, söndag eller annan helgdag via Driftias vanliga journummer 08-744 09 50.

När det handlar om hissen så görs det till Trygga Hiss. Felanmälan kan göras dygnet runt via telefon genom att ringa  08 798 92 00.

GROVSOPRUM
Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. Är du osäker på vad som får och inte får slängas i grovsoprummet? På väggarna finns tydliga instruktioner.

Information oktober 2023

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Som det tidigare har informerats  är extrastämman planerad till onsdag den 11 oktober 2023 kl. 18:00. En personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning i brevlådan senast en vecka före extra föreningsstämma..

BOKNINGSCYLINDER TILL TVÄTTSTUGAN
För att bokningen i tvättstugan ska gälla måste du markera ditt pass med en giltig bokningscylinder där lägenhetsnumret står tydligt. Detta för att alla som bor här ska kunna t.ex. ha möjlighet att veta vem det är som bokat ifall man t.ex. glömt kläder, eller undrar över annat. Om du saknar cylinder/nyckel får du kontakt med Driftia. Felanmälan dagtid kan göras till felanmalan@driftia.se, via formuläret på Driftias webbplats https://driftia.se/component/forms/form/5 eller genom att ringa 08-744 44 33. Kostnaden för att ersätta en borttappad cylinder tas av medlemmen i föreningen som gör felanmälan.

HÖSTSTÄDNING – SAVE THE DATE
Den 11 november kl. 10:30 är det dags för årets höststädning, så boka in det i kalendern. Vi samlas på stora innergården. Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där vi tillsammans hjälps åt så att våra innergårdar och gemensamma utrymmen blir fina och redo för de årstider som kommer.  Städdagen är också ett fint tillfälle att få träffa nya och gamla grannar i vår förening.

Vi vill även passa på att påminna att på grund av brandsäkerheten bör aldrig privata ägodelar finnas utanför egna förråd, i de gemensamma utrymmena eller i trapphuset. För cyklar och barnvagnar finns det gemensamma rum att parkera i. Tacksam om alla ser över detta. Möbler etc. som står i gångarna eller utanför förråden kommer att rensas bort i samband med höststädningen.

PÅMINNELSE OM ATT TESTA BRANDVARNARE
Nu när det så småningom börjar bli kallare utomhus och vi tänder fler ljus inomhus vill vi passa på att påminna er om att kontrollera att era brandvarnare fungerar.

GROVSOPRUM
Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. Är du osäker på vad som får och inte får slängas i grovsoprummet? På väggarna finns tydliga instruktioner. 

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar till föreningen. 

Information juli 2023

SAVE THE DATE FÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
På Föreningsstämman informerades att pga av en sen inkommen skrivelse hänsköts motion 17b  till en extra föreningsstämma. Den extra föreningsstämman planeras den 11 oktober 2023 kl. 18:00, så skriv in datumet i kalendern.  Redan lagda motioner kan revideras men måste inkomma till styrelsen senast den 31 augusti 2023. 

STYRELSEN för verksamhetsåret 2023 består av:
Henrik Hultberg, ordförande  
Anna Sievers, sekreterare
Teresa Stråberg, ekonomi
Inga-Lill Söderberg,  förvaltningsprojekt
Anette Richnau, förvaltningsprojekt  
Faraz Hashemzadeh, ekonomi(suppleant)
Björn Thorén, förvaltningsprojekt och hemsida (suppleant)
Joanna Thelander, kommunikation (suppleant)

DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN
Styrelsen kommer att försöka ha styrelsemöten sista torsdagen i varje månad utom december och juli. Detta sker med reservation för förändringar. När vi får in frågor som inte är brådskande kommer vi då alltså hänvisa till att punkten tas upp på nästa möte. Vid brådskande ärenden skall felanmälan alltid göras till Driftia av medlemmen själv. 

SKA DU FLYTTA NÅGOT STORT OCH ANVÄNDA HISSEN?
För att värna och ta hand om våra fina nya hissar ber vi dig som ska flytta något stort, flytta in eller ut att använda dig då av ett speciellt skydd som skall användas i de nya hissarna vid flytt av stora möbler eller dylikt. Skydden finns i pannrummet och är specialgjorda får våra hissar. Den bredare variant är till gårdshuset och den smalare variant är till gatuhuset. Viktigt att skydden ställs tillbaka på samma plats. Glöm inte att se till att hissdörren/grind stängs ordentligt när du har använt hissen.

SEMESTERTIDER
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att se till att källardörrar och portar går i lås efter er. Var noga med att se till att dörren stängs ordentligt och att obehöriga ej smiter in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!


INNERGÅRDARNA UNDER SOMMAREN

Nu under sommaren får vi alla hjälpas åt och se till att våra fina växter mår bra. På anslagstavlan vid gatuhusets entré finns en lista. Skriv upp ditt namn där du ansvarar för att bevattna och ta hand och innergårdarna.Trädgårdsgruppen hälsar att om det är torrt bör det vattnas 2 gånger per vecka. OBS! Tänk på att vi har två innergårdar,  en stor innergård mellan gatuhuset och gårdshuset och en liten innergård bakom gårdshuset! Båda har växter som blir glada av vatten.

Glad sommar önskar Styrelsen

Information juni 2023

FÖRENINGSSTÄMMAN
Stort tack till alla som kom och deltog på föreningsstämman! 

ELIAS HAIRSTYLIST HAR INVIGNING
Elias hälsar att alla medlemmar i huset är välkomna till Elias Hairstylist öppningsfest den 1:a Juli kl 14:00 kom & fira med dem !

SKA DU FLYTTA NÅGOT STORT OCH ANVÄNDA HISSEN?
För att värna och ta hand om våra fina nya hissar ber vi dig som ska flytta något stort, flytta in eller ut att använda dig då av ett speciellt skydd som skall användas i de nya hissarna vid flytt av stora möbler eller dylikt. Skydden finns i pannrummet och är specialgjorda får våra hissar. Den bredare variant är till gårdshuset och den smalare variant är till gatuhuset. Viktigt att skydden ställs tillbaka på samma plats. Glöm inte att se till att hissdörren/grind stängs ordentligt när du har använt hissen.

FELANMÄLAN OCH STÖRNINGAR
Vi vill påminna er om att felanmälan görs till Driftia.
Felanmälan dagtid kan göras till felanmalan@driftia.se, via formuläret på Driftias hemsida https://driftia.se/component/forms/form/5 eller genom att ringa 08-744 44 33. Icke akuta ärenden kan liksom tidigare anmälas via e- kanalerna utan görs alltid dagtid enligt numret ovan och efter 16.00 vardagar samt lördag, söndag eller annan helgdag via Driftias vanliga journummer 08-744 09 50.

SEMESTERTIDER
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att se till att källardörrar och portar går i lås efter er. Var noga med att se till att dörren stängs ordentligt och att obehöriga ej smiter in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

NYA MEDLEMMAR SOM TILLTRÄDER UNDER SOMMAREN
Vi vill välkomna våra nya grannar Marcus Nystad Öhman och Linnéa Johansson.

INNERGÅRDARNA UNDER SOMMAREN

Nu under sommaren får vi alla hjälpas åt och se till att våra fina växter mår bra. På anslagstavlan vid gatuhusets entré finns en lista. Skriv upp ditt namn där du ansvarar för att bevattna och ta hand och innergårdarna.Trädgårdsgruppen hälsar att om det är torrt bör det vattnas 2 gånger per vecka. OBS! Tänk på att vi har två innergårdar,  en stor innergård mellan gatuhuset och gårdshuset och en liten innergård bakom gårdshuset! Båda har växter som blir glada av vatten.

Glad sommar önskar Styrelsen

Information april 2023

VÅRSTÄDNING
På söndag den 7:e maj kl. 10:30 är det dags för vårstädning! Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning. Vi städar runt huset och på grillplatsen samt på vind och i gemensamma utrymmen. Anslag sätts upp på infotavlorna, i hissarna och i portarna inför dessa städdagar som brukar avslutas med grillning och samvaro. Vi samlas på stora utegården. Kan du inte vara med ska du meddela oss i styrelsen via mail till info@morkullan.se

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA
Årets stämma är planerad till måndag den 19:e juni kl. 18:00Arcadia Elite Hotel. En personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Markera redan nu i kalendrarna. Vill du engagera dig mera i bostadsrättsföreningen och vara med i styrelsen? För att valberedningen ska kunna ta upp din intresseanmälan i sitt arbete behöver den finnas valberedningen tillhanda senast sista dagen i april, d.v.s. samma sista dag som för motioner. Intresserad? Ta kontakt då med valberedningen Eva Ahlstrand och Kristina Lundeberg.

OVK
OVK genomfördes förra året och styrelsen har under hösten fått ett utlåtande och genomgång av åtgärder. Under våren kommer första delen av åtgärderna inledas genom att göra diverse åtgärder i föreningens 3 lokaler. Därefter är styrelsens ambition att fortsätta med åtgärder i gatuhuset och därefter i gårdshuset. Styrelsen har som mål att få OVK godkänt och vi kommer att hålla er underrättade kring utvecklingen

BULLERMÄTNING
I det fortsatta arbetet mot att uppnå kraven ställda på oss avseende såväl OVK som invändiga bullernivåer har styrelsen genomfört ytterligare en bullermätning i gatuhuset mot Valhallavägen. Mätningen gjordes av företaget Efterklang då detta underlättar för oss att söka bidrag från staden vid  genomförande av bullerminskande åtgärder.

RADONMÄTNING
Under det kalla halvåret genomfördes några radonmätningar i huset för att komplettera tidigare mätningar. Miljöförvaltningen har mottagit resultaten av mätningar av radon i fastigheten och avslutar nu ärendet då resultaten är lägre än referensnivån 200 Bq/m3.

MATAVFALL
Vi hoppas att ni har hittat en bra rutin för sophantering vad gäller matavfall. Vi har fått ett brunt kärl där matavfallet slängs i papperspåsar. I matavfallet läggs skal och rester som klassas som mat. Allt annat läggs i den vanliga avfallspåsen. Besök https://www.stockholmvattenochavfall.se/ för mer info.

BYTE AV YTTERDÖRRAR I LOKALERNA
Styrelsen har beslutat att lokalerna ska få nya ytterdörrar, i enlighet med underhållsplanen. Färgen kommer att stämma överens med detaljplanen. Den första dörren som byts ut är Elias Hairstylist.

Information december 2022

NY HYRESGÄST
Nu efter några månaders hårt arbete kan styrelsen med glädje meddela att vi har blivit med en ny hyresgäst i lokalen där det tidigare var en thaimassage.  Lokalen kommer att vara en hårsalong och kommer nu rustas upp till en början. Verksamheten planeras komma igång under januari/februari.

PÅMINNELSE OM ATT TESTA BRANDVARNARE
Nu när det är kallare utomhus och vi tänder fler ljus inomhus vill vi passa på att påminna er om att kontrollera att brandvarnaren fungerar.

OVK
Nu är OVK genomförd och styrelsen har under hösten fått ett utlåtande och genomgång av åtgärder. Styrelsen  har som mål att få OVK godkänt och vi kommer att hålla er underrättade kring utvecklingen.

MÄTNING AV LJUD
Styrelsen har under hösten genomfört en mätning av ljud vid gatuhuset mot Valhallavägen. Styrelsen har som mål att arbeta med frågan för att se om det finns några bullerminskande åtgärder.

ARBETSBÄNK
Nu finns det en arbetsbänk i pannrummet för att kunna göra enklare arbeten. Kom ihåg att du ska städa upp efter dig när du har varit där och lämna rummet så som du hittade det.

GROVSOPRUM
Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. Är du osäker på vad som får och inte får slängas i grovsoprummet? På väggarna finns tydliga instruktioner.

SKA DU FLYTTA NÅGOT STORT ELLER RENOVERA DITT HEM?
Ska du  flytta något stort, flytta in eller ut eller renovera ditt hem ska du att använda dig då av ett speciellt skydd som skall användas i de nya hissarna vid flytt av stora möbler, byggmaterial eller dylikt. Skydden finns i pannrummet och är specialgjorda får våra hissar. Den bredare varianten är till gårdshuset och den smalare variant är till gatuhuset. Viktigt att skydden ställs tillbaka på samma plats.

SÄKERHET ÖVER JUL- OCH NYÅRSHELGERNA
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under jultiden (och även annars) ber vi er alla att se till att källardörrar och portar går i lås efter er.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Från oss alla i styrelsen önskar vi er alla en god jul och ett gott slut på året som varit!

Information juni 2022

FÖRENINGSSTÄMMAN
Stort tack till alla som kom och deltog på föreningsstämman!

STYRELSEN för verksamhetsåret 2021 består av:
Inga-Lill Söderberg, ordförande
Anette Richnau, förvaltningsprojekt    
Anna Sievers, sekreterare
Henrik Hultberg,  förvaltningsprojekt
Teresa Stråberg, kassör
Faraz Hashemzadeh, (suppleant)
Joanna Thelander, kommunikation (suppleant)

Du hittar  alla kontaktuppgifter på hemsidan https://morkullan19.se/

DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN
Styrelsen kommer att försöka ha styrelsemöten sista onsdagen (en udda vecka)  i varje månad utom december och juli. Detta sker med reservation för förändringar. När vi får in frågor som inte är brådskande kommer vi då alltså hänvisa till att punkten tas upp på nästa möte. Vid brådskande ärenden skall felanmälan alltid göras till Driftia av medlemmen själv.

SKA DU FLYTTA NÅGOT STORT OCH ANVÄNDA HISSEN?
För att värna och ta hand om våra fina nya hissar ber vi dig som ska flytta något stort, flytta in eller ut att använda dig då av ett speciellt skydd som skall användas i de nya hissarna vid flytt av stora möbler eller dylikt. Skydden finns i pannrummet och är specialgjorda får våra hissar. Den bredare variant är till gårdshuset och den smalare variant är till gatuhuset. Viktigt att skydden ställs tillbaka på samma plats. Glöm inte att se till att hissdörren/grind stängs ordentligt när du har använt hissen.

FELANMÄLAN OCH STÖRNINGAR
Vi vill påminna er om att felanmälan görs till Driftia. Felanmälan dagtid kan göras till felanmalan@driftia.se, via formuläret på Driftias hemsida https://driftia.se/component/forms/form/5 eller genom att ringa 08-744 44 33. Icke akuta ärenden kan liksom tidigare anmälas via e- kanalerna utan görs alltid dagtid enligt numret ovan och efter 16.00 vardagar samt lördag, söndag eller annan helgdag via Driftias vanliga journummer 08-744 09 50. Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar ni Svenska Störningsjouren. Mer info finns på hemsidan.

SEMESTERTIDER
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att se till att källardörrar och portar går i lås efter er. Var noga med att se till att dörren stängs ordentligt och att obehöriga ej smiter in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Henrik Hultberg och Ellinor Lundgren!

INNERGÅRDARNA UNDER SOMMAREN

Under veckan gjorde några tappra medlemmar rent trallar, pergolan och blomlådorna och kommer även olja in dessa så att det blir riktigt fint. Stort tack till er!  Nu under sommaren får vi alla hjälpas åt och se till att våra fina växter mår bra. På anslagstavlan vid gatuhusets entré finns en lista. Skriv upp ditt namn där du ansvarar för att bevattna och ta hand och innergårdarna.Trädgårdsgruppen hälsar att om det är torrt bör det vattnas 2 gånger per vecka.

Information mars 2022

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Annie Pyk Hammarqvist och Faraz Hashemzadeh med familj!

RENOVERING AV HISSARNA OCH EXTRA STÄDNING
Nu är det i princip klart med renovering av hissen i gatuhuset och renoveringen av gårdshusets hiss har påbörjats. Knapparna som har satts upp/kommer sättas upp för att kalla på hissen illustrerar att det är förbjudet att åka i hissen om det brinner. Nu måste vi alla värna och ta hand om våra fina nya hissar. Styrelsen har även beställt ett speciellt skydd som skall användas i de nya hissarna vid flytt av stora möbler eller dylikt. Behöver du låna skyddet till ett flytt får du ta kontakt med info@morkullan19.se Extra städning av trapphusen, tvättstuga, soprummen och toaletten i källaren har beställts och det finns även tankar att polera stengolven i trapphusen så att de blir som nya. 

VÅRSTÄDNING OCH GÅRDSGRUPP 
Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Inför städdagen är det bra att alla kollar sina cyklar i cykelrummen. Har du fler än en cykel och endast använder en eller om du har en cykel som du inte alls använder men vill behålla kan dessa gärna förvaras i de privata förråden. Ett cykelrum är till för att förvara cyklar som används och är inte tänkt för förvaring av cyklar som inte används. På städdagarna städar vi runt huset och på grillplatsen samt på vind och i gemensamma utrymmen. Anslag sätts upp på infotavlorna inför dessa städdagar som brukar avslutas med grillning och samvaro. Vi samlas på stora utegården. Vi vill redan nu meddela att vårstädningen blir söndag den 15:e maj kl. 10:30. Markera redan nu i kalendrarna. Kan du inte vara med den 15:e maj ska du meddela oss i styrelsen via mail till info@morkullan.se

Vi behöver även bilda en gårdsgrupp i vår bostadsrättsförening. Gårdsgruppens uppgift är att tillsammans inhandla växter och jord samt sköta underhållet (vattna, rensa, mm). Du behöver inte vara någon trädgårdsexpert, det räcker med att du har ett intresse för trädgård och växter. Än så länge har vi en person som anmält intresse till gruppen. Om du är intresserad hör av dig till info@morkullan19.se

KOM IHÅG ATT
Vara försiktiga och inte hälla ut olja i avloppet eller rengöra med kaustiksoda. Detta för att rören ska må bra.

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA – SAVE THE DATE
Årets stämma är planerad till torsdagen den 16:e juni kl. 18:00Arcadia Elite Hotel. Markera redan nu i kalendrarna. En personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Vill du engagera dig mera i bostadsrättsföreningen och vara med i styrelsen? För att valberedningen ska kunna ta upp din intresseanmälan i sitt arbete behöver den finnas valberedningen tillhanda senast sista dagen i april, dvs samma sista dag som för motioner.Intresserad? Ta kontakt då med valberedningen via mail david.rutegard@gmail.com

Information december 2021

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Peter och Andra Gerdman!

RENOVERING AV HISSARNA
Det stora arbetet med projektering för att rusta upp båda hissarna är nu äntligen klart! Styrelsen har nu skrivit avtal med Trygga Hiss för att utföra arbetet. Så som vi meddelat tidigare är ambitionen att vi ska få moderna hissar som inte krånglar, men bevara så mycket av originalutseendet som regelverken tillåter. Arbetet med hissarna kommer att ske i etapper och påbörjas i gatuhuset och pågår under veckorna 4, 5 & 6. Därefter fortsätter arbetet med hissen i gårdshuset veckorna 7, 8 och 9. Under dessa veckor kommer inte respektive hiss att fungera och vi får alla hjälpas åt. Styrelsen har även beställt ett speciellt skydd som skall användas i de nya hissarna vid flytt av stora möbler eller dylikt. Vi är alla ansvariga för att hissarna ska förbli fina och om du behöver låna skyddet till ett flytt får du ta kontakt med info@morkullan19.se

UTHYRNING i ANDRA HAND – EN PÅMINNELSE
Andrahandsuthyrning är endast tillåten efter ett skriftligt beviljande från styrelsen. Detta gäller även om du hyr ut en del av din lägenhet, alltså en uthyrningsdel. Ansökan lämnas till styrelsens ordförande. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Ansökan skall lämnas in till styrelsen i god tid innan andrahandsupplåtelsen ska börja gälla. Styrelsen lämnar skriftligt svar senast 2 månader efter att ansökan inkommit till styrelsen. Giltiga skäl för medgivande av uthyrning av hela lägenheten är t.ex. arbete/studier på annan ort eller provsammanboende. Andrahandsuthyrning av hela eller delar av en lägenhet beviljas i max 12 månader. En kopia på kontraktet för andrahandsuthyrningen ska alltid lämnas in till styrelsen. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. 

Kom ihåg att det alltid är du som bostadsrättshavare som är ansvarig för din lägenhet och för förpliktelserna gentemot bostadsrättsföreningen, aldrig andrahandshyresgästen. Missköter sig andrahandshyresgästen drabbas bostadsrättshavaren. Föreningen tillämpar en restriktiv andrahandsuthyrning. I princip medges endast sådan för hela lägenheten då föreningen är skyldig till det enligt bostadsrättslagen. Detta på grund av att vi är en liten förening, som vid för många andrahandsuthyrningar får det svårt att fungera.

HÖSTSTÄDNING OCH TRÄDGÅRDSGRUPP 
Vi vill tacka alla som dök upp på  höststädningen! Det var kul att äntligen kunna ses och göra fint tillsammans. I vår är det dags igen och då hoppas vi även att vi har en trädgårdsgrupp på plats. Än så länge har vi en person som anmält intresse till gruppen. Hör av dig till info@morkullan19.se om intresse finns.

GROVSOPRUM
Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. För några veckor sedan såg det inte alls bra ut. Vi påminner om detta för att undvika extra hämtningar och extra kostnader för föreningen. Är du osäker på vad som får och inte får slängas i grovsoprummet? Titta gärna på väggarna i grovsoprummet, där finns det nya och tydliga skyltar på vad som skall slängas vart. Just nu håller vi också på att omfördela kärl så kolla ordentligt så att du inte slänger fel.  

SÄKERHET ÖVER JUL- OCH NYÅRSHELGERNA
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under jultiden (och även annars) ber vi er alla att se till att källardörrar och portar går i lås efter er. Var noga med att se till att dörren stängs ordentligt och att obehöriga ej smiter in. Titta gärna bakåt så ingen smiter in efter dig när du lyssnar på musik, t.ex.  Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

FELANMÄLAN – NYA RUTINER FRÅN DRIFTIA
Fr.o.m. 1 december 2021 har Driftia nya rutiner för felanmälan. Driftia har valt att fördjupa sitt samarbete med Visbyföretaget Uni Guide AB. Tidigare har de skött Driftias felanmälan under ca 15 timmar per vecka men nu kommer de vara vår kontakt i den första linjen samtliga vardagar mellan kl. 08.00 och 16.00, övrig tid kontaktas som vanligt Driftias fastighetsjour vid akuta ärenden. Uniguide kommer att ta alla samtal, mail eller ärenden som kommer in via Driftias hemsidas formulär för felanmälan för att sedan skapa ett ärende/arbetsorder och fördela till respektive tekniker eller förvaltare. 

Felanmälan dagtid kan göras till felanmalan@driftia.se, via formuläret på Driftias hemsida https://driftia.se/component/forms/form/5 eller genom att ringa 08-744 44 33. Inga akuta ärenden kan liksom tidigare anmälas via e- kanalerna utan görs alltid dagtid enligt numret ovan och efter 16.00 vardagar samt lördag, söndag eller annan helgdag via Driftias vanliga journummer 08-744 09 50

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Från oss alla i styrelsen önskar vi er alla en god jul och ett gott slut på året som varit!

Information oktober 2021

INTRESSERAD AV STYRELSEARBETE
Vill du vara delaktig i beslut som påverkar ditt boende? Kontakta valberedningen i god tid innan årsstämman. För att valberedningen ska kunna ta upp din intresseanmälan i sitt arbete behöver den finnas valberedningen tillhanda senast sista dagen i april, dvs samma sista dag som för motioner. Valberedningens uppdrag är att lämna ett förslag på lämplig styrelsesammansättning till stämman. En intresseanmälan till valberedningen ger ingen garanti att bli föreslagen som kandidat. Det finns därutöver en möjlighet att själv kandidera på stämman vid sidan om valberedningens förslag. Information om vilka som ingår i valberedningen hittar du på vår hemsida.

PÅMINNELSE OM ATT LUFTA ELEMENT (MED HJÄLP AV DRIFTIA) OCH TESTA BRANDVARNARE
Nu när det börjar bli kallare utomhus vill vi passa på att påminna er om att kontrollera att dina element har värme och fungerar. Behöver du lufta elementen rekommenderar vi att du kontaktar Driftia för att få hjälp med detta och när du ändå håller på; kontrollera även att brandvarnaren fungerar. Skulle du vilja felanmäla att dina element inte fungerar som de ska är det i vanlig ordning Driftia du ska kontakta.

SÄKERHET
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen ber vi er alla att alltid se till att källardörrar och portar går i lås efter att ni har öppnat dessa. Var jättenoga med att tillse att dörrens stängs och att obehöriga ej släpps in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Vid leveranser använd alltid porttelefonen istället för att lämna ut koden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker och var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

LEVERANS MED PIRRA
Det blir fler och fler i huset som beställer, t.ex. matbud eller andra varor via internet. Många gånger transporteras varorna från lastbilarna i pirror. För att minska skador på dörrar, trappor och väggar och för att förbättra arbetsmiljön för de som levererar varorna uppmanar styrelsen er medlemmar som bor i gårdshuset att hänvisa era matbud och andra leveranser till porten Valhallavägen 44.

HÖSTSTÄDNING
Vi vill påminna om att höststädningen blir söndag den 24:e oktober kl. 10:00. Så boka in det i kalendern. Vi samlas på stora innergården. Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Inför städdagen är det bra att alla kollar sina cyklar i cykelrummen. Har du fler än en cykel och endast använder en eller om du har en cykel som du inte alls använder men vill behålla kan dessa gärna förvaras i de privata förråden. Ett cykelrum är till för att förvara cyklar som används och är inte tänkt som förvaring av cyklar som inte används.