Intresserad av styrelsearbete?

Vill du vara delaktig i beslut som påverkar ditt boende? Kontakta valberedningen i god tid innan årsstämman. För att valberedningen ska kunna ta upp din intresseanmälan i sitt arbete behöver den finnas valberedningen tillhanda senast sista dagen i april, dvs samma sista dag som för motioner.

Valberedningens uppdrag är att lämna ett förslag på lämplig styrelsesammansättning till stämman. En intresseanmälan till valberedningen ger ingen garanti att bli föreslagen som kandidat.

Det finns därutöver en möjlighet att själv kandidera på stämman vid sidan om valberedningens förslag.

Information om vilka som ingår i valberedningen hittar du här.