Styrelsen och valberedning för verksamhetsåret 2022/2023

Inga-Lill Söderberg
Ordförande

Anette Richnau
Förvaltningsprojekt

Henrik Hultberg
Förvaltningsprojekt

Anna Sievers
Sekreterare

Teresa Stråberg
Kassör

Joanna Thelander
Info och hemsida

Faraz Hashemzadeh
Suppleant

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av föreningen. Det innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför föreningens hus.

Valberedningen för verksamhetsår 2022/23 utgörs av Eva Ahlstrand och Kristina Lundeberg.