Gymmet

ORDNINGSREGLER

Stång, hantlar och vikter etc. får inte släppas i golvet – skador på såväl golv och utrustning som din och andras hörsel kan uppstå.

Efter avslutad motion ska utrustningen placeras på sin plats. Inga vikter får kvarlämnas på stången eftersom det får till följd att den böjs och dess funktion avsevärt försämras.

Ej medlem i föreningen får endast använda utrustningen i närvaro av medlem.