Information april 2024

VÅRSTÄDNING
På söndag den 5:e maj kl. 10:30 är det dags för vårstädning! Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning. Vi städar runt huset och på grillplatsen samt på vind och i gemensamma utrymmen. Vi samlas på stora utegården. 

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA
Årets stämma är planerad till torsdag den 13:e juni kl. 18:00Arcadia Elite Hotel. En personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Markera redan nu i kalendrarna. 

INTRESSERAD AV STYRELSEARBETE?
Vill du vara delaktig i beslut som påverkar ditt boende? Kontakta valberedningen i god tid innan årsstämman. Valberedningens uppdrag är att lämna ett förslag på lämplig styrelsesammansättning till stämman. En intresseanmälan till valberedningen ger ingen garanti att bli föreslagen som kandidat. Valberedningen för verksamhetsår 2023/24 utgörs av Eva A och Kristina L. 

PÅ GÅNG I HUSET
Åtgärder i frisörslokalen har vidtagits som ett första steg i föreningens arbete med att åtgärda OVK enligt utförd OVK-besiktning. VTS Ventilation AB har ansvarat för arbetet i samarbete med Notus och styrelsen.  Styrelsens ambition är att fortsätta med åtgärder i övriga lokaler, gatuhuset och därefter i gårdshuset. Styrelsen har som mål att på sikt få OVK godkänt och vi kommer att hålla er underrättade kring utvecklingen

FELANMÄLAN
Vi vill påminna er om att felanmälan görs till Driftia. Felanmälan dagtid till Driftia kan göras till felanmalan@driftia.se, via formuläret på Driftias hemsida https://driftia.se/component/forms/form/5 eller genom att ringa 08-744 44 33. Icke akuta ärenden kan liksom tidigare anmälas via e- kanalerna utan görs alltid dagtid enligt numret ovan och efter 16.00 vardagar samt lördag, söndag eller annan helgdag via Driftias vanliga journummer 08-744 09 50.

När det handlar om hissen så görs det till Trygga Hiss. Felanmälan kan göras dygnet runt via telefon genom att ringa  08 798 92 00.

GROVSOPRUM
Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. Är du osäker på vad som får och inte får slängas i grovsoprummet? På väggarna finns tydliga instruktioner.