Mäklarinformation

Här nedan hittar du svaren på de vanligaste mäklarfrågorna. Uppgifter specifika för respektive lägenhet lämnas på begäran. Skicka din begäran till ordföranden och glöm inte att ange lägenhetsnummer.

Avloppsstammar
Byttes i samband med totalrenovering 1983.

Balkonger
De flesta balkongerna byggdes 2005.

Delat ägande
Godkänns.

Ekonomi:
Se senaste årsredovisningarna här. Den ekonomiska förvaltning sköts av Simpleko AB.

El
Stigare byttes samband med totalrenovering 1983.

Fastigheten
Fastigheten är
från år 1907. Föreningens fastighet består av 2 flerbostadshus. Den har 24 lägenheter, varav 23 bostadsrätter och en hyresrätt, samt tre lokaler. Föreningen förvärvade fastigheten år 2000.

Utförda underhåll
2024     Ventilationsarbete i lokaler
2023     Byte av lokalernas ytterdörrar
2023     Förbättringsarbete på stenfasaden genomfördes
2022     Statusbesikting yttertaket genomfördes
2022     Enkel hobbyrum inreds
2022     Renovering av hissarna i båda hus
2020     Ventilbyten i källare
2019     Inredning av gym
2019     Ombyggnation av cykelrum
2019     Utredning av gårdsbjälklaget
2019     Om. och tillbyggnad av källarförråd
2018     Byggnation av balkonger på gårdshuset
2017     Tvättstugan inreddes med nya maskiner
2015     Fönsterrenovering
2014     Renovering av pannrum
2011     Fjärrvärmeanläggningen byttes
2011     Föreningen anslöts till fibernätverket

Planerade underhåll
Rusta upp fasaden, utföra ventilationsarbete, utföra viss takarbete och ändra underlag på innergården. Föreningen har ett underhållsplan för perioden 2020-2048. Planen uppdateras årligen och är behjälplig i styrelsens prioriteringar i förvaltningsarbetet. En översyn av fastigheten, vilken gjordes i samband med byte av teknisk förvaltare vid årsskiftet 2013/2014, används även som underlag för de underhållsåtgärder som utförts och planeras.

För finns inget beslut av stämman om att upplåta/sälja råvinden i gårdshuset.

Föreningen
Föreningen är en s.k. äkta förening. Föreningen är idag medlemmar i i Fastighetsägarna.

Försäkring
Försäkring till fullvärde har föreningen tecknat hos Brandkontoret.

Garage och parkering
Vi har inte tillgång till garage- eller parkeringsplatser.

Gemensamma utrymmen
Tvättstuga, byggd 2001, med två tvättmaskiner och en torktumlare från 2017.
Trevliga innergårdar som får användas av medlemmarna, en stor med grill och en lite mindre.
Två cykelrum.
Två barnvagnsrum.
Ett gym med crosstrainer, vikter och skivstänger för träning.
Ett återvinningsrum.
Ett hobbyrum.

Hembud
Nej

Juridisk person
Ja, men stadgarna säger att: “Juridisk person som fo?rva?rvat bostadsra?tt till bostadsla?genhet fa?r va?gras medlemskap.”

Kabel-TV
Fastigheten är ansluten med fiber till Telenos (tidigare Bredbandsbolaget).  För mer info läs här.

Källar-/ vindsförråd
Ett källarförråd alternativt vindsförråd finns för samtliga lägenheter.

Lån
Föreningen har totalt 4 lån i SEB med följande villkor: 1) STIBOR 90 dagar, 2) två års fast ränta, 3) fyra års fast ränta, 4) sju års fast ränta. Villkoren för lån 1-3 förnyades i juli 2020.

Månadsavgift
Månadsavgiften höjdes med 10% december 2023. Innan dess har den varit densamma sedan bildandet år 2000. Avgiften fördelas per kvadratmeter lägenhetsyta. Idag är den den ca 543 kr/kvm och år.  I månadsavgiften ingår värme (fjärrvärme) och vatten. En löpande kostnad för bredband, tv och telefoni som är 435 kr/månad per bostadsrätt tillkommer. 

Pantsättningsavgifter och överlåtelseavgifter
Föreningens kostader för ändring i register mm (sk överlåtelseavgift) samt ev kostnader i samband med pantsättning av bostadsrätten betalas av köparen. Detta genom en faktura från föreningens ekonomikonsult Simpleko som debiterar på avgiftsavin vid nästkommande aviseringstillfälle. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 %
och pantsättningsavgiften till högst 1 % av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Radon
Radonmätning genomfördes i början av 2017 och kompletterades under 2022/23.

Reparationsfond
Nej

Rökkanaler
Denna info ska uppdateras.

Skötsel
Teknisks förvaltning och fastighetsskötsel och allmän tillsyn sköts av Driftia Förvaltning AB. Städning sköts av Renstandard.

Stadgar
För att läsa stadgarna kan du klicka här.

Ventilation
OVK genomfördes under 2022. De brister som noterats vid OVK:n kommer att åtgärdas löpande och när ekonomiska förutsättningar finns.

Vill du som mäklare hjälpa din kund att ansöka om att bli medlem i föreningen?
Vi använder oss av portalen NyMedlem som underlättar hela processen från ansökan om medlemskap till överlåtelser. Som mäklare kan du beställa objektsinformation från fastighetsförvaltare, starta överlåtelser, säkerställa att all dokumentation finns och kommer in i tid samt följa medlemsansökan och beslut hos bostadsrättsföreningen.