Information juli 2023

SAVE THE DATE FÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
På Föreningsstämman informerades att pga av en sen inkommen skrivelse hänsköts motion 17b  till en extra föreningsstämma. Den extra föreningsstämman planeras den 11 oktober 2023 kl. 18:00, så skriv in datumet i kalendern.  Redan lagda motioner kan revideras men måste inkomma till styrelsen senast den 31 augusti 2023. 

STYRELSEN för verksamhetsåret 2023 består av:
Henrik Hultberg, ordförande  
Anna Sievers, sekreterare
Teresa Stråberg, ekonomi
Inga-Lill Söderberg,  förvaltningsprojekt
Anette Richnau, förvaltningsprojekt  
Faraz Hashemzadeh, ekonomi(suppleant)
Björn Thorén, förvaltningsprojekt och hemsida (suppleant)
Joanna Thelander, kommunikation (suppleant)

DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN
Styrelsen kommer att försöka ha styrelsemöten sista torsdagen i varje månad utom december och juli. Detta sker med reservation för förändringar. När vi får in frågor som inte är brådskande kommer vi då alltså hänvisa till att punkten tas upp på nästa möte. Vid brådskande ärenden skall felanmälan alltid göras till Driftia av medlemmen själv. 

SKA DU FLYTTA NÅGOT STORT OCH ANVÄNDA HISSEN?
För att värna och ta hand om våra fina nya hissar ber vi dig som ska flytta något stort, flytta in eller ut att använda dig då av ett speciellt skydd som skall användas i de nya hissarna vid flytt av stora möbler eller dylikt. Skydden finns i pannrummet och är specialgjorda får våra hissar. Den bredare variant är till gårdshuset och den smalare variant är till gatuhuset. Viktigt att skydden ställs tillbaka på samma plats. Glöm inte att se till att hissdörren/grind stängs ordentligt när du har använt hissen.

SEMESTERTIDER
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att se till att källardörrar och portar går i lås efter er. Var noga med att se till att dörren stängs ordentligt och att obehöriga ej smiter in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!


INNERGÅRDARNA UNDER SOMMAREN

Nu under sommaren får vi alla hjälpas åt och se till att våra fina växter mår bra. På anslagstavlan vid gatuhusets entré finns en lista. Skriv upp ditt namn där du ansvarar för att bevattna och ta hand och innergårdarna.Trädgårdsgruppen hälsar att om det är torrt bör det vattnas 2 gånger per vecka. OBS! Tänk på att vi har två innergårdar,  en stor innergård mellan gatuhuset och gårdshuset och en liten innergård bakom gårdshuset! Båda har växter som blir glada av vatten.

Glad sommar önskar Styrelsen