Information mars 2022

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Annie Pyk Hammarqvist och Faraz Hashemzadeh med familj!

RENOVERING AV HISSARNA OCH EXTRA STÄDNING
Nu är det i princip klart med renovering av hissen i gatuhuset och renoveringen av gårdshusets hiss har påbörjats. Knapparna som har satts upp/kommer sättas upp för att kalla på hissen illustrerar att det är förbjudet att åka i hissen om det brinner. Nu måste vi alla värna och ta hand om våra fina nya hissar. Styrelsen har även beställt ett speciellt skydd som skall användas i de nya hissarna vid flytt av stora möbler eller dylikt. Behöver du låna skyddet till ett flytt får du ta kontakt med info@morkullan19.se Extra städning av trapphusen, tvättstuga, soprummen och toaletten i källaren har beställts och det finns även tankar att polera stengolven i trapphusen så att de blir som nya. 

VÅRSTÄDNING OCH GÅRDSGRUPP 
Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Inför städdagen är det bra att alla kollar sina cyklar i cykelrummen. Har du fler än en cykel och endast använder en eller om du har en cykel som du inte alls använder men vill behålla kan dessa gärna förvaras i de privata förråden. Ett cykelrum är till för att förvara cyklar som används och är inte tänkt för förvaring av cyklar som inte används. På städdagarna städar vi runt huset och på grillplatsen samt på vind och i gemensamma utrymmen. Anslag sätts upp på infotavlorna inför dessa städdagar som brukar avslutas med grillning och samvaro. Vi samlas på stora utegården. Vi vill redan nu meddela att vårstädningen blir söndag den 15:e maj kl. 10:30. Markera redan nu i kalendrarna. Kan du inte vara med den 15:e maj ska du meddela oss i styrelsen via mail till info@morkullan.se

Vi behöver även bilda en gårdsgrupp i vår bostadsrättsförening. Gårdsgruppens uppgift är att tillsammans inhandla växter och jord samt sköta underhållet (vattna, rensa, mm). Du behöver inte vara någon trädgårdsexpert, det räcker med att du har ett intresse för trädgård och växter. Än så länge har vi en person som anmält intresse till gruppen. Om du är intresserad hör av dig till info@morkullan19.se

KOM IHÅG ATT
Vara försiktiga och inte hälla ut olja i avloppet eller rengöra med kaustiksoda. Detta för att rören ska må bra.

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA – SAVE THE DATE
Årets stämma är planerad till torsdagen den 16:e juni kl. 18:00Arcadia Elite Hotel. Markera redan nu i kalendrarna. En personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Vill du engagera dig mera i bostadsrättsföreningen och vara med i styrelsen? För att valberedningen ska kunna ta upp din intresseanmälan i sitt arbete behöver den finnas valberedningen tillhanda senast sista dagen i april, dvs samma sista dag som för motioner.Intresserad? Ta kontakt då med valberedningen via mail david.rutegard@gmail.com