Information april 2023

VÅRSTÄDNING
På söndag den 7:e maj kl. 10:30 är det dags för vårstädning! Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning. Vi städar runt huset och på grillplatsen samt på vind och i gemensamma utrymmen. Anslag sätts upp på infotavlorna, i hissarna och i portarna inför dessa städdagar som brukar avslutas med grillning och samvaro. Vi samlas på stora utegården. Kan du inte vara med ska du meddela oss i styrelsen via mail till info@morkullan.se

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA
Årets stämma är planerad till måndag den 19:e juni kl. 18:00Arcadia Elite Hotel. En personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Markera redan nu i kalendrarna. Vill du engagera dig mera i bostadsrättsföreningen och vara med i styrelsen? För att valberedningen ska kunna ta upp din intresseanmälan i sitt arbete behöver den finnas valberedningen tillhanda senast sista dagen i april, d.v.s. samma sista dag som för motioner. Intresserad? Ta kontakt då med valberedningen Eva Ahlstrand och Kristina Lundeberg.

OVK
OVK genomfördes förra året och styrelsen har under hösten fått ett utlåtande och genomgång av åtgärder. Under våren kommer första delen av åtgärderna inledas genom att göra diverse åtgärder i föreningens 3 lokaler. Därefter är styrelsens ambition att fortsätta med åtgärder i gatuhuset och därefter i gårdshuset. Styrelsen har som mål att få OVK godkänt och vi kommer att hålla er underrättade kring utvecklingen

BULLERMÄTNING
I det fortsatta arbetet mot att uppnå kraven ställda på oss avseende såväl OVK som invändiga bullernivåer har styrelsen genomfört ytterligare en bullermätning i gatuhuset mot Valhallavägen. Mätningen gjordes av företaget Efterklang då detta underlättar för oss att söka bidrag från staden vid  genomförande av bullerminskande åtgärder.

RADONMÄTNING
Under det kalla halvåret genomfördes några radonmätningar i huset för att komplettera tidigare mätningar. Miljöförvaltningen har mottagit resultaten av mätningar av radon i fastigheten och avslutar nu ärendet då resultaten är lägre än referensnivån 200 Bq/m3.

MATAVFALL
Vi hoppas att ni har hittat en bra rutin för sophantering vad gäller matavfall. Vi har fått ett brunt kärl där matavfallet slängs i papperspåsar. I matavfallet läggs skal och rester som klassas som mat. Allt annat läggs i den vanliga avfallspåsen. Besök https://www.stockholmvattenochavfall.se/ för mer info.

BYTE AV YTTERDÖRRAR I LOKALERNA
Styrelsen har beslutat att lokalerna ska få nya ytterdörrar, i enlighet med underhållsplanen. Färgen kommer att stämma överens med detaljplanen. Den första dörren som byts ut är Elias Hairstylist.