Information oktober 2023

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Som det tidigare har informerats  är extrastämman planerad till onsdag den 11 oktober 2023 kl. 18:00. En personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning i brevlådan senast en vecka före extra föreningsstämma..

BOKNINGSCYLINDER TILL TVÄTTSTUGAN
För att bokningen i tvättstugan ska gälla måste du markera ditt pass med en giltig bokningscylinder där lägenhetsnumret står tydligt. Detta för att alla som bor här ska kunna t.ex. ha möjlighet att veta vem det är som bokat ifall man t.ex. glömt kläder, eller undrar över annat. Om du saknar cylinder/nyckel får du kontakt med Driftia. Felanmälan dagtid kan göras till felanmalan@driftia.se, via formuläret på Driftias webbplats https://driftia.se/component/forms/form/5 eller genom att ringa 08-744 44 33. Kostnaden för att ersätta en borttappad cylinder tas av medlemmen i föreningen som gör felanmälan.

HÖSTSTÄDNING – SAVE THE DATE
Den 11 november kl. 10:30 är det dags för årets höststädning, så boka in det i kalendern. Vi samlas på stora innergården. Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där vi tillsammans hjälps åt så att våra innergårdar och gemensamma utrymmen blir fina och redo för de årstider som kommer.  Städdagen är också ett fint tillfälle att få träffa nya och gamla grannar i vår förening.

Vi vill även passa på att påminna att på grund av brandsäkerheten bör aldrig privata ägodelar finnas utanför egna förråd, i de gemensamma utrymmena eller i trapphuset. För cyklar och barnvagnar finns det gemensamma rum att parkera i. Tacksam om alla ser över detta. Möbler etc. som står i gångarna eller utanför förråden kommer att rensas bort i samband med höststädningen.

PÅMINNELSE OM ATT TESTA BRANDVARNARE
Nu när det så småningom börjar bli kallare utomhus och vi tänder fler ljus inomhus vill vi passa på att påminna er om att kontrollera att era brandvarnare fungerar.

GROVSOPRUM
Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. Är du osäker på vad som får och inte får slängas i grovsoprummet? På väggarna finns tydliga instruktioner. 

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar till föreningen.