Author Archives: morkullan

Information september 2021

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Emma Gärdebäck och Villiam Haag!

STYRELSEN för verksamhetsåret 2021 består av:
Inga-Lill Söderberg, ordförande
Anette Richnau, förvaltningsprojekt    
Anna Sievers, sekreterare
Anders Wester,  förvaltningsprojekt
Joanna Thelander, kommunikation (suppleant)
Eva Ahlstrand, kommunikation (suppleant)

Du hittar  alla kontaktuppgifter på hemsidan https://morkullan19.se/

DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN
Styrelsen kommer att försöka ha styrelsemöten sista måndagen eller under sista veckan i varje månad utom december och juli. Detta sker med reservation för förändringar. När vi får in frågor som inte är brådskande kommer vi då alltså hänvisa till att punkten tas upp på nästa möte. Vid brådskande ärenden skall felanmälan alltid göras till Driftia av medlemmen själv

INNERGÅRDARNA OCH TRÄDGÅRDSINTRESSERADE
Under sommaren gjorde några tappra medlemmar rent så att innergårdsunderlaget och det blev ordentligt städat. Stort tack till er!  Nu när vi har så fint undrar styrelsen om det finns några som har ett extra trädgårdsintresse och skulle vilja bilda en grupp som tar hand om innergårdarna? Om intresse finns maila till info@morkullan19.se

HÖSTSTÄDNING
Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Nu när restriktionerna hävs kan vi äntligen ha en vanlig städdag där vi städar runt huset, innergårdarna, samt på vind och i alla gemensamma utrymmen Vi vill informera om att höststädningen blir söndag den 24:e oktober kl. 10:00. Så boka in det i kalendern. Vi samlas på stora innergården.

Vi vill även passa på att påminna att på grund av brandsäkerheten bör aldrig privata ägodelar finnas utanför egna förråd, i de gemensamma utrymmena eller i trapphuset. För cyklar och barnvagnar finns det gemensamma rum att parkera i. Tacksam om alla ser över detta. Möbler etc. som står i gångarna eller utanför förråden kommer att rensas bort i samband med höststädningen.

FELANMÄLAN OCH STÖRNINGAR
Vi vill påminna er om att felanmälan görs till Driftia. För akuta åtgärder efter kl. 16 på vardagar samt helger, kontakta Driftias fastighetsjour. Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar ni Svenska Störningsjouren. Mer info finns på hemsidan.

Information maj 2021

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Teresa och David Stråberg!

RENOVERING AV HISSARNA
Det stora arbetet med projektering för att rusta upp båda hissarna pågår. Ambitionen är att vi ska få moderna hissar som inte krånglar, men bevara så mycket av originalutseendet som regelverken tillåter.

DIGITAL FÖRENINGSSTÄMMA
Årets stämma är planerad till onsdagen den 16:e juni kl. 18:00. Som förra året kan vi pga rådande läge inte träffas på Arcadia Elite Hotel som vi brukar, utan kommer i år att hålla en digital stämma. 

Genom vår ekonomiska förvaltare Simpleko kan vi hålla en digital stämma via video, med omröstning genom BankID. Se till att skaffa BankID i god tid om du inte har det. Information om hur detta kommer att gå till samt teknisk hjälp till den som behöver kommer att finnas tillgängligt i god tid innan. En personlig kallelse kommer tidigast fyra veckor och senast två veckor före före stämman.

STÄD-”DAG”
Som tidigare har vi ingen gemensam städdag utan sätter upp listor med vad som behöver göras i entrén. Där fyller ni i ert namn vid de punkter som ni vill ansvara för. Listorna kommer upp inom kort.

POLICY FÖR RENOVERINGAR
Vi har lagt en hel del tid på att en ny policy för renoveringar, Fram tills att den är klar vill vi påminna om att alltid kontakta styrelsen inför renoveringar för att minimera missförstånd. Den nya policyn kommer att göra det lättare och tydligare vad man kan göra själv och vad som kräver godkännande.

BRANDSKYDD
Som en del av det systematiska brandskyddsarbete som vi är skyldiga att bedriva har vi upphandlat en uppsättning sammankopplade brandvarnare och brandsläckare som kommer att placeras strategiskt. Alla medlemmar har sedan tidigare fått broschyren “Skydda dig mot brand hemma”.

Vi vill också passa på att be alla se över sitt brandskydd – byt batteri i brandvarnare, kolla utgångsdatum på brandsläckare och skaffa gärna en kompletterande brandfilt.

SEMESTERTIDER
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att se till att källardörrar och portar går i lås efter er. Var noga med att se till att dörren stängs ordentligt och att obehöriga ej smiter in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

Glad sommar! /Styrelsen

Information Juni 2020

STYRELSEN för verksamhetsåret 2019/2020 består av:
Johan Wahlberg, ordförande
Christopher Mafi, kassör
Anette Richnau, förvaltningsprojekt    
Anders Wester,  förvaltningsprojekt                           
David Grudd, sekreterare (suppleant)
Joanna Thelander, kommunikation (suppleant)

Du hittar  alla kontaktuppgifter på hemsidan https://morkullan19.se/

DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har beslutat att ha styrelsemöte sista tisdagen i varje månad utom december och juli. Anledningen till detta är att synliggöra gången kring när frågor tas upp. När vi får in frågor som inte är brådskande kommer vi då alltså hänvisa att punkten tas upp på nästa möte. Vid brådskande ärenden skall felanmälan alltid göras till Driftia av medlemmen själv.

INNERGÅRDEN
Nu när vi har så fint med växter är det viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om innergårdarna. Skriv upp ditt namn på listan som finns på gatuhusets anslagstavla för att ansvara för innergårdarna under sommaren. Det som är viktigast är att se till att växterna får vatten med jämna mellanrum. 

ARBETE PÅGÅR FORTFARANDE
Den 15 juni påbörjades arbetet med att byta samtliga avstängningsventiler på varm/kallvatten- och värmeledningar i källarplanet pga dessa har nått sin förväntade livslängd. Hela fastighetens varm och kallvatten kommer att stängas av på dagtid under några dagar. Dagar och tider för vattenavstängningar annonseras löpande. Arbetet beräknas ta mindre än tre veckor. Under denna tid kommer även värmesystemet tömmas på vatten. Under arbetets gång kommer Driftia ta kontakt med några medlemmar för att tömma luften från elementerna och kontrollera att det fungerar som det ska. Några av er har redan kontaktats.

SEMESTERTIDER
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att alltid se till att källardörrar och portar går i lås efter att ni har öppnat dessa. Var jättenoga med att tillse att dörrens stängs och att obehöriga ej släpps in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

Information om vattenavstängning Juni 2020

VATTENAVSTÄNGNING

15 juni påbörjas arbetet med att byta samtliga avstängningsventiler på varm/kallvatten- och värmeledningar i källarplanet pga dessa har nått sin förväntade livslängd.

Hela fastighetens varm och kallvatten kommer att stängas av på dagtid under några dagar. Arbetet beräknas ta mindre än tre veckor. Under denna tid kommer även värmesystemet tömmas på vatten.

Dagar och tider för vattenavstängningar annonseras löpande.

Har du frågor om detta vänligen kontakta Mats Bergström Driftia  08 128 670 31

Med vänlig hälsning
Styrelsen och Driftia

Information Maj 2020

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA
Årets stämma är planerad till tisdagen den 16:e juni kl. 18:30.  Vi brukar träffas på Arcadia Elite Hotel och en personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. 

P.g.a. rådande läge kan vi behöva ha stämman i annan form i år t.ex. utomhus på innergården eller i digital-form. Om det sistnämnda skulle vara fallet behöver vi få in alla medlemmars kontaktuppgifter. Tacksam om du skickar dina uppgifter genom att svara på denna enkäten. 

Kan du inte använda enkäten mailar du ditt namn, din mailadress och ditt mobilnummer till info@morkullan19.se  Vi återkommer med mer info när det närmar sig.

VÅRSTÄDNING
Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Vi städar runt huset och på grillplatsen samt på vind och i alla gemensamma utrymmen.  Denna vår kommer vi, pga rådande läge, inte att ha en gemensam städdag utan istället kommer vi att se till att material finns till ett visst datum och att vi även sätter upp en att göra lista på anslagstavlan i gatuhuset så att alla kan göra något när det passar. Håll utkik på anslagstavlan för mer info.

Inför städdagen är det bra att alla kollar sina cyklar i cykelrummen. Har du fler än en cykel och endast använder en eller om du har en cykel som du inte alls använder men vill behålla kan dessa gärna förvaras i de privata förråden. Ett cykelrum är till för att förvara cyklar som används och är inte tänkt som förvaring av cyklar som inte används.

NY HYRESGÄST
Klimenty, som idag är hyresgäst för Valhalla Bläck har fått tillträde till Berras lokal fr.o.m. februari 2020. 

FÖRVARINGSLÅDOR INNERGÅRDAR
Vi har sedan några år tillbaka förvaringslådor med lås på innergårdarna. Dessa innehåller barnsaker och diverse saker till t.e.x. grillning eller till växterna. Låsen har samma kod som portkoden. Öppnar du eller dina barn en låda ansvarar du som vuxen för att se till att lägga tillbaka allt och även låsa igen.

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Andreas Pimmeshofer & familj i gatuhuset,  Caroline Lilliesköld Hagerbonn & familj  i gårdshuset och Navid Fards & Vanessa Salazar Morales i gårdshuset. På vår hemsida www.morkullan19.se  hittar ni tidigare nyheter och information om föreningen.

 

Information September 2019

STYRELSEN för verksamhetsåret 2019/2020 består av:
David Rutegård, ordförande
Anette Richnau, förvaltningsprojekt     

Johan Wahlberg,  förvaltningsprojekt               
David Grudd, sekreterare (suppleant)

Elin Björnback, kassör (suppleant)
Joanna Thelander, kommunikation (suppleant)

Du hittar  alla kontaktuppgifter på hemsidan https://morkullan19.se/

HÖSTSTÄDNING
Vi vill informera om att höststädningen blir söndag den 20:e oktober kl. 10:00. Så boka in det i kalendern. Mer information kommer när det närmar sig. 

På grund av brandsäkerheten bör aldrig privata ägodelar finnas utanför egna förråd, i de gemensamma utrymmena eller i trapphuset. För cyklar och barnvagnar finns det gemensamma rum att parkera i. Tacksam om alla ser över detta. Möbler etc. som står i gångarna eller utanför förråden kommer att rensas bort i samband med höststädningen.

ELSPARKCYKLAR
Styrelsen har uppmärksammat att det finns medlemmar och besökare som parkerar elsparcyklar utanför porten . Det är olämpligt på många sätt och styrelsen önskar nu få stopp på detta. Vi är tacksamma om elsparkcyklarna parkeras framöver någon annanstans som inte stör framkomligheten eller är farlig för allmänheten. Styrelsen uppmanar alla att anmäla detta till kommunens gatukontor, telefon: 08- 651 00 00 eller ”Tyck till”-appen. 

SÄKERHET
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen ber vi er alla att alltid se till att källardörrar och portar går i lås efter att ni har öppnat dessa. Var jättenoga med att tillse att dörrens stängs och att obehöriga ej släpps in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Vid leveranser använd alltid porttelefonen istället för att lämna ut koden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker och var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

FELANMÄLAN FÖNSTERMÅLNING
Vi ber alla medlemmar kontrollera målningsarbetet på utsidan av fönstren och balkongdörrar. Om du upptäcker att det är färgproblem eller att färg har flagnat bör du anmäla detta till styrelsen. Du gör detta genom att maila till info@morkullan19.se I ämnesraden skriver du  “reklamation av fönsterrenovering”. I mailet önskar vi att det skickas bild på skadan samt uppgifter om adress, namn, lägenhetsnummer och antal trappor. Gör detta omgående dock senast den 31 oktober för att vi ska hinna sammanställa, reklamera och åtgärda innan garantitiden löper ut.

NYA CYKELRUM
Nu är cykelrummen äntligen klara.  Det finns i dagsläget 2,5 cykelrum som kan användas. Den ena hittas bredvid soprummet, den andra hittas längst bort under gårdshuset (ett nytt utrymme som har byggts om där det tidigare var förråd). Vissa cyklar hänger i krokar och andra är i cykelställ. Hur ofta cykeln används och storlek på cykeln avgör var cykeln skall vara. Så småningom kommer skyltar att sättas upp för att undvika förvirring. Det tredje utrymmet är för både barnvagnar samt för att hänga upp cyklar och finns vid gårdshusets hiss i källarplanet. Vi har därmed även förvaring för barnvagnar i bägge husen. Barnvagnar som förvaras i dessa utrymmen skall användas regelbundet, alltså ej långtidsförvaras.

Information Juni #2 2019

KOM IHÅG ATT KOLLA ANSLAGSTAVLORNA!
Det verkar inte som att alla läser anslagstavlorna, så här kommer en vänlig påminnelse i brevlådan! Nyhetsbrev finns anslagen utöver i entréerna även i hissarna. Du vet väl att du också kan gå in på föreningens hemsida för att läsa informationen? Om inte, ta gärna en titt på www.morkullan19.se 

ARBETE PÅGÅR I KÄLLAREN FORTFARANDE
Driftia kommer har fixat ytskikten i källarutrymmet under gårdshuset, det blev riktigt fint! Nästa steg är att inreda cykelrummet och även fixa galler till några förråd. Vi är tacksamma om ni respekterar att dessa utrymmen inte används fram tills att allt är klart. Cyklar har flyttas temporärt till lilla cykelrummet bredvid gårdshusets hiss i källaren. Vi hoppas på förståelse.

Vi vill även påminna om att det finns ett barnvagnsrum för barnvagnar som används dagligen. Rummet finns vid gatuhusetsentré. Observera dock att extra barnvagnar ska förvaras i de privata förråden. P.g.a. brandrisken får inte barnvagnar, möbler och dylikt stå i korridorer,trapphus eller vinden, t.ex.

LEVERANS MED PIRRA
Det blir fler och fler i huset som beställer, t.ex. matbud eller andra varor via internet. Många gånger transporteras varorna från lastbilarna i pirror. För att minska skador på dörrar, trappor och väggar och för att förbättra arbetsmiljön för de som levererar varorna uppmanar styrelsen er medlemmar som bor i gårdshuset att hänvisa era matbud och andra leveranser till porten Valhallavägen 44. 

INNERGÅRDARNA
Nu när vi har så fint med växter är det viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om innergårdarna. Skriv upp ditt namn på listan som finns på gatuhusets anslagstavla för att ansvara för båda innergårdarna under sommaren. Det som är viktigast är att se till att växterna får vatten med jämna mellanrum. Vi tillsammans ansvarar för att ta hand om våra gemensamma utrymmen!

GROVSOPRUM
Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. För några veckor sedan såg det inte alls bra ut. Detta för att undvika extra hämtningar och extra kostnader för föreningen. Är du osäker på vad som får och inte får slängas i grovsoprummet? Titta gärna på väggarna i grovsoprummet, där finns det tydliga skyltar på vad som skall slängas vart.  Du hittar även exempel på sådant som absolut inte får slängas i vårt grovsoprum och måste lämnas till en återvinningscentral. Styrelsen för logg och dokumenterar hur det ser ut där.

SEMESTERTIDER
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att alltid se till att källardörrar och portar går i lås efter att ni har öppnat dessa. Var jättenoga med att tillse att dörrens stängs och att obehöriga ej släpps in. Måndag den 24 juni tog sig en individ in till innergården och snokade runt och testade även att se om det gick att komma in i olika balkongdörrar och fönster. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

Information Juni 2019

ARBETE PÅGÅR I KÄLLAREN!

Driftia kommer att fixa ytskikten i källarutrymmet under gårdshuset under torsdag den 13/6 och fredag den 14/6. Detta kommer att innebära att de som har förråd nära gymmet eller vill träna i gymmet inte kommer kunna nå dessa områden under dessa två dagar. Cyklar och annat som står utanför förråden flyttas temporärt till lilla cykelrummet bredvid gårdshusets hiss i källaren. Vi hoppas på förståelse.

PÅMINNELSE- FÖRENINGSSTÄMMA 12/6 kl. 18:00

En kallelse och mer info delades ut i era brevlådor för några veckor sedan. Årsredovisning och förvaltningsberättelser distribueras inte i pappersform utan finns på vår hemsida www.morkullan19.se under fliken ”OM FÖRENINGEN”.

INNERGÅRDEN

Nu när vi har så fint med växter är det viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om innergårdarna. Skriv upp ditt namn på listan som finns på gatuhusets anslagstavla för att ansvara för innergårdarna under sommaren. Det som är viktigast är att se till att växterna får vatten med jämna mellanrum.

GROVSOPRUM

Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. Detta för att undvika extra hämtningar och extra kostnader för föreningen.

Är du osäker på vad som får och inte får slängas i grovsoprummet? Titta gärna på väggarna i grovsoprummet, där finns det tydliga skyltar på vad som skall slängas vart.  Du hittar även exempel på sådant som absolut inte får slängas i vårt grovsoprum och måste lämnas till en återvinningscentral.

SEMESTERTIDER

För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att alltid se till att källardörrar och portar går i lås efter att ni har öppnat dessa.

Information April 2019

VÅRSTÄDNING
Vi vill redan nu meddela att vårstädningen blir söndag den 5:e maj kl. 10:00. Markera redan nu i kalendrarna.

Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Vi städar runt huset och på grillplatsen samt på vind och i gemensamma utrymmen. Anslag sätts upp på infotavlorna, i hissarna och i portarna inför dessa städdagar som brukar avslutas med grillning och samvaro. Vi samlas på stora utegården.

Följande är viktigt att tänka på inför vårens städdag:

  • Allt som står utanför förråden uppe på vinden ska bort pga. brandsäkerhet. Möbler, etc. som står i gångarna eller utanför förråden kommer att slängas i samband med städningen.
  • Från och med nästa vecka kommer alla cyklar att få en lapp på pakethållaren som påminnelse om att markera era cyklar med namn och lägenhetsnr. Cyklar som inte är märkta på städdagen  kommer att forslas bort på städdagen.
  • Kan du inte vara med den 5:e maj ska du meddela oss i styrelsen via mail till info@morkullan19.se

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA
Årets stämma är planerad till onsdagen den 12:e juni kl. 18:00Arcadia Elite Hotel. En personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Markera redan nu i kalendrarna. Vill du engagera dig mera i bostadsrättsföreningen och vara med i styrelsen? Ta kontakt då med Gustaf Cederschiöld och Anders Brännfors i gatuhuset.

KÖRSBÄRSTRÄDET
Föreningens prydnads körsbärsträd i stora innergården behöver få en ny hemvist då den levt i kruka hela sitt liv. Trädet skänkes mot avhämtning. Anmäl ditt intresse till styrelsen via mail till info@morkullan19.se senast före april månads utgång. Därefter kommer annons läggas ut på Marketplace.

LEVERANS MED PIRRA
Det blir fler och fler i huset som beställer, t.ex. matbud eller andra varor via internet. Många gånger transporteras varorna från lastbilarna i pirror. För att minska skador på dörrar, trappor och väggar och för att förbättra arbetsmiljön för de som levererar varorna uppmanar styrelsen er medlemmar som bor i gårdshuset att hänvisa era matbud och andra leveranser till porten Valhallavägen 44.

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Caroline Nyman & David Grudd och Andrea & Anders Wester i gårdshuset. På vår hemsida www.morkullan19.se  hittar ni nyheter och information om föreningen.

FELANMÄLAN OCH STÖRNINGAR
Vi vill påminna er om att felanmälan görs till Driftia. För akuta åtgärder efter kl. 16 på vardagar samt helger, kontakta Driftias fastighetsjour. Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar ni Svenska Störningsjouren. Mer info finns på hemsidan.

Information December 2018

GLÖGGMINGEL
Här kommer en påminnelse om att onsdag den 5/12 kl. 18:30 är du som medlem i BRF Morkullan 19 bjuden på glöggmingel på innergården. Det kommer även att finnas varm choklad och pepparkakor.

STÖRNINGSJOUREN
BRF Morkullan 19 har nu anslutits till Svenska Störningsjouren. Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar ni dem. Mer info finns på separat info blad.
Störningsjouren är öppen: Måndag-Söndag mellan kl. 20:00-06:00
Tel. larmcentral 08-568 214 00

RENOVERING AV GYMMET, MM
Under veckorna 49 och 50 kommer Drifita att genomföra lite renoveringar där gymmet står idag och rummet bredvid. Gymutrustningen kommer tillfälligt att flyttas till pannrummet. Och flyttas tillbaka först när allt är klart. Tack på förhand för överseendet.

E-FAKTURA – INFORMATION OM BETALNINGSTJÄNST
Nu finns möjligheten att betala er avgift/hyra till föreningen via e?faktura och därmed få er hyres/avgiftsavi skickad direkt till internetbanken. Ni anmäler er till e?fakturatjänsten via internetbanken. Hur anmälningen går tillväga varierar beroende på vilken internetbank ni har.
Den som står som avimottagare kan anmäla sig för e?faktura vilket är samma person som avierna är adresserad till.Ni kan anmäla er närsomhelst men tjänsten startar igång kvartalsvis i samband med aviseringen. Sök på RBEkonomi   Bekräftelse på att tjänsten kommit igång får ni genom att ni får information om att det finns en faktura i internetbanken att signera. Fram tills att ni får en bekräftelse på att e?fakturatjänsten kommit igång betalar ni avierna manuellt.

PÅMINNELSE OM ATT LUFTA ELEMENT OCH TESTA BRANDVARNARE
Nu när vintern och julen närmar sig vill vi passa på att påminna er om att lufta elementen och när du ändå håller på; kontrollera även att brandvarnaren fungerar.