Information om vattenavstängning Juni 2020

VATTENAVSTÄNGNING

15 juni påbörjas arbetet med att byta samtliga avstängningsventiler på varm/kallvatten- och värmeledningar i källarplanet pga dessa har nått sin förväntade livslängd.

Hela fastighetens varm och kallvatten kommer att stängas av på dagtid under några dagar. Arbetet beräknas ta mindre än tre veckor. Under denna tid kommer även värmesystemet tömmas på vatten.

Dagar och tider för vattenavstängningar annonseras löpande.

Har du frågor om detta vänligen kontakta Mats Bergström Driftia  08 128 670 31

Med vänlig hälsning
Styrelsen och Driftia