Information April 2019

VÅRSTÄDNING
Vi vill redan nu meddela att vårstädningen blir söndag den 5:e maj kl. 10:00. Markera redan nu i kalendrarna.

Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Vi städar runt huset och på grillplatsen samt på vind och i gemensamma utrymmen. Anslag sätts upp på infotavlorna, i hissarna och i portarna inför dessa städdagar som brukar avslutas med grillning och samvaro. Vi samlas på stora utegården.

Följande är viktigt att tänka på inför vårens städdag:

  • Allt som står utanför förråden uppe på vinden ska bort pga. brandsäkerhet. Möbler, etc. som står i gångarna eller utanför förråden kommer att slängas i samband med städningen.
  • Från och med nästa vecka kommer alla cyklar att få en lapp på pakethållaren som påminnelse om att markera era cyklar med namn och lägenhetsnr. Cyklar som inte är märkta på städdagen  kommer att forslas bort på städdagen.
  • Kan du inte vara med den 5:e maj ska du meddela oss i styrelsen via mail till info@morkullan19.se

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA
Årets stämma är planerad till onsdagen den 12:e juni kl. 18:00Arcadia Elite Hotel. En personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Markera redan nu i kalendrarna. Vill du engagera dig mera i bostadsrättsföreningen och vara med i styrelsen? Ta kontakt då med Gustaf Cederschiöld och Anders Brännfors i gatuhuset.

KÖRSBÄRSTRÄDET
Föreningens prydnads körsbärsträd i stora innergården behöver få en ny hemvist då den levt i kruka hela sitt liv. Trädet skänkes mot avhämtning. Anmäl ditt intresse till styrelsen via mail till info@morkullan19.se senast före april månads utgång. Därefter kommer annons läggas ut på Marketplace.

LEVERANS MED PIRRA
Det blir fler och fler i huset som beställer, t.ex. matbud eller andra varor via internet. Många gånger transporteras varorna från lastbilarna i pirror. För att minska skador på dörrar, trappor och väggar och för att förbättra arbetsmiljön för de som levererar varorna uppmanar styrelsen er medlemmar som bor i gårdshuset att hänvisa era matbud och andra leveranser till porten Valhallavägen 44.

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Caroline Nyman & David Grudd och Andrea & Anders Wester i gårdshuset. På vår hemsida www.morkullan19.se  hittar ni nyheter och information om föreningen.

FELANMÄLAN OCH STÖRNINGAR
Vi vill påminna er om att felanmälan görs till Driftia. För akuta åtgärder efter kl. 16 på vardagar samt helger, kontakta Driftias fastighetsjour. Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar ni Svenska Störningsjouren. Mer info finns på hemsidan.