Information maj 2021

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Teresa och David Stråberg!

RENOVERING AV HISSARNA
Det stora arbetet med projektering för att rusta upp båda hissarna pågår. Ambitionen är att vi ska få moderna hissar som inte krånglar, men bevara så mycket av originalutseendet som regelverken tillåter.

DIGITAL FÖRENINGSSTÄMMA
Årets stämma är planerad till onsdagen den 16:e juni kl. 18:00. Som förra året kan vi pga rådande läge inte träffas på Arcadia Elite Hotel som vi brukar, utan kommer i år att hålla en digital stämma. 

Genom vår ekonomiska förvaltare Simpleko kan vi hålla en digital stämma via video, med omröstning genom BankID. Se till att skaffa BankID i god tid om du inte har det. Information om hur detta kommer att gå till samt teknisk hjälp till den som behöver kommer att finnas tillgängligt i god tid innan. En personlig kallelse kommer tidigast fyra veckor och senast två veckor före före stämman.

STÄD-”DAG”
Som tidigare har vi ingen gemensam städdag utan sätter upp listor med vad som behöver göras i entrén. Där fyller ni i ert namn vid de punkter som ni vill ansvara för. Listorna kommer upp inom kort.

POLICY FÖR RENOVERINGAR
Vi har lagt en hel del tid på att en ny policy för renoveringar, Fram tills att den är klar vill vi påminna om att alltid kontakta styrelsen inför renoveringar för att minimera missförstånd. Den nya policyn kommer att göra det lättare och tydligare vad man kan göra själv och vad som kräver godkännande.

BRANDSKYDD
Som en del av det systematiska brandskyddsarbete som vi är skyldiga att bedriva har vi upphandlat en uppsättning sammankopplade brandvarnare och brandsläckare som kommer att placeras strategiskt. Alla medlemmar har sedan tidigare fått broschyren “Skydda dig mot brand hemma”.

Vi vill också passa på att be alla se över sitt brandskydd – byt batteri i brandvarnare, kolla utgångsdatum på brandsläckare och skaffa gärna en kompletterande brandfilt.

SEMESTERTIDER
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att se till att källardörrar och portar går i lås efter er. Var noga med att se till att dörren stängs ordentligt och att obehöriga ej smiter in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

Glad sommar! /Styrelsen