Information Juni 2019

ARBETE PÅGÅR I KÄLLAREN!

Driftia kommer att fixa ytskikten i källarutrymmet under gårdshuset under torsdag den 13/6 och fredag den 14/6. Detta kommer att innebära att de som har förråd nära gymmet eller vill träna i gymmet inte kommer kunna nå dessa områden under dessa två dagar. Cyklar och annat som står utanför förråden flyttas temporärt till lilla cykelrummet bredvid gårdshusets hiss i källaren. Vi hoppas på förståelse.

PÅMINNELSE- FÖRENINGSSTÄMMA 12/6 kl. 18:00

En kallelse och mer info delades ut i era brevlådor för några veckor sedan. Årsredovisning och förvaltningsberättelser distribueras inte i pappersform utan finns på vår hemsida www.morkullan19.se under fliken ”OM FÖRENINGEN”.

INNERGÅRDEN

Nu när vi har så fint med växter är det viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om innergårdarna. Skriv upp ditt namn på listan som finns på gatuhusets anslagstavla för att ansvara för innergårdarna under sommaren. Det som är viktigast är att se till att växterna får vatten med jämna mellanrum.

GROVSOPRUM

Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. Detta för att undvika extra hämtningar och extra kostnader för föreningen.

Är du osäker på vad som får och inte får slängas i grovsoprummet? Titta gärna på väggarna i grovsoprummet, där finns det tydliga skyltar på vad som skall slängas vart.  Du hittar även exempel på sådant som absolut inte får slängas i vårt grovsoprum och måste lämnas till en återvinningscentral.

SEMESTERTIDER

För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att alltid se till att källardörrar och portar går i lås efter att ni har öppnat dessa.