Information September 2019

STYRELSEN för verksamhetsåret 2019/2020 består av:
David Rutegård, ordförande
Anette Richnau, förvaltningsprojekt     

Johan Wahlberg,  förvaltningsprojekt               
David Grudd, sekreterare (suppleant)

Elin Björnback, kassör (suppleant)
Joanna Thelander, kommunikation (suppleant)

Du hittar  alla kontaktuppgifter på hemsidan https://morkullan19.se/

HÖSTSTÄDNING
Vi vill informera om att höststädningen blir söndag den 20:e oktober kl. 10:00. Så boka in det i kalendern. Mer information kommer när det närmar sig. 

På grund av brandsäkerheten bör aldrig privata ägodelar finnas utanför egna förråd, i de gemensamma utrymmena eller i trapphuset. För cyklar och barnvagnar finns det gemensamma rum att parkera i. Tacksam om alla ser över detta. Möbler etc. som står i gångarna eller utanför förråden kommer att rensas bort i samband med höststädningen.

ELSPARKCYKLAR
Styrelsen har uppmärksammat att det finns medlemmar och besökare som parkerar elsparcyklar utanför porten . Det är olämpligt på många sätt och styrelsen önskar nu få stopp på detta. Vi är tacksamma om elsparkcyklarna parkeras framöver någon annanstans som inte stör framkomligheten eller är farlig för allmänheten. Styrelsen uppmanar alla att anmäla detta till kommunens gatukontor, telefon: 08- 651 00 00 eller ”Tyck till”-appen. 

SÄKERHET
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen ber vi er alla att alltid se till att källardörrar och portar går i lås efter att ni har öppnat dessa. Var jättenoga med att tillse att dörrens stängs och att obehöriga ej släpps in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Vid leveranser använd alltid porttelefonen istället för att lämna ut koden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker och var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

FELANMÄLAN FÖNSTERMÅLNING
Vi ber alla medlemmar kontrollera målningsarbetet på utsidan av fönstren och balkongdörrar. Om du upptäcker att det är färgproblem eller att färg har flagnat bör du anmäla detta till styrelsen. Du gör detta genom att maila till info@morkullan19.se I ämnesraden skriver du  “reklamation av fönsterrenovering”. I mailet önskar vi att det skickas bild på skadan samt uppgifter om adress, namn, lägenhetsnummer och antal trappor. Gör detta omgående dock senast den 31 oktober för att vi ska hinna sammanställa, reklamera och åtgärda innan garantitiden löper ut.

NYA CYKELRUM
Nu är cykelrummen äntligen klara.  Det finns i dagsläget 2,5 cykelrum som kan användas. Den ena hittas bredvid soprummet, den andra hittas längst bort under gårdshuset (ett nytt utrymme som har byggts om där det tidigare var förråd). Vissa cyklar hänger i krokar och andra är i cykelställ. Hur ofta cykeln används och storlek på cykeln avgör var cykeln skall vara. Så småningom kommer skyltar att sättas upp för att undvika förvirring. Det tredje utrymmet är för både barnvagnar samt för att hänga upp cyklar och finns vid gårdshusets hiss i källarplanet. Vi har därmed även förvaring för barnvagnar i bägge husen. Barnvagnar som förvaras i dessa utrymmen skall användas regelbundet, alltså ej långtidsförvaras.