Information oktober 2021

INTRESSERAD AV STYRELSEARBETE
Vill du vara delaktig i beslut som påverkar ditt boende? Kontakta valberedningen i god tid innan årsstämman. För att valberedningen ska kunna ta upp din intresseanmälan i sitt arbete behöver den finnas valberedningen tillhanda senast sista dagen i april, dvs samma sista dag som för motioner. Valberedningens uppdrag är att lämna ett förslag på lämplig styrelsesammansättning till stämman. En intresseanmälan till valberedningen ger ingen garanti att bli föreslagen som kandidat. Det finns därutöver en möjlighet att själv kandidera på stämman vid sidan om valberedningens förslag. Information om vilka som ingår i valberedningen hittar du på vår hemsida.

PÅMINNELSE OM ATT LUFTA ELEMENT (MED HJÄLP AV DRIFTIA) OCH TESTA BRANDVARNARE
Nu när det börjar bli kallare utomhus vill vi passa på att påminna er om att kontrollera att dina element har värme och fungerar. Behöver du lufta elementen rekommenderar vi att du kontaktar Driftia för att få hjälp med detta och när du ändå håller på; kontrollera även att brandvarnaren fungerar. Skulle du vilja felanmäla att dina element inte fungerar som de ska är det i vanlig ordning Driftia du ska kontakta.

SÄKERHET
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen ber vi er alla att alltid se till att källardörrar och portar går i lås efter att ni har öppnat dessa. Var jättenoga med att tillse att dörrens stängs och att obehöriga ej släpps in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Vid leveranser använd alltid porttelefonen istället för att lämna ut koden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker och var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

LEVERANS MED PIRRA
Det blir fler och fler i huset som beställer, t.ex. matbud eller andra varor via internet. Många gånger transporteras varorna från lastbilarna i pirror. För att minska skador på dörrar, trappor och väggar och för att förbättra arbetsmiljön för de som levererar varorna uppmanar styrelsen er medlemmar som bor i gårdshuset att hänvisa era matbud och andra leveranser till porten Valhallavägen 44.

HÖSTSTÄDNING
Vi vill påminna om att höststädningen blir söndag den 24:e oktober kl. 10:00. Så boka in det i kalendern. Vi samlas på stora innergården. Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Inför städdagen är det bra att alla kollar sina cyklar i cykelrummen. Har du fler än en cykel och endast använder en eller om du har en cykel som du inte alls använder men vill behålla kan dessa gärna förvaras i de privata förråden. Ett cykelrum är till för att förvara cyklar som används och är inte tänkt som förvaring av cyklar som inte används.