Information september 2021

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Emma Gärdebäck och Villiam Haag!

STYRELSEN för verksamhetsåret 2021 består av:
Inga-Lill Söderberg, ordförande
Anette Richnau, förvaltningsprojekt    
Anna Sievers, sekreterare
Anders Wester,  förvaltningsprojekt
Joanna Thelander, kommunikation (suppleant)
Eva Ahlstrand, kommunikation (suppleant)

Du hittar  alla kontaktuppgifter på hemsidan https://morkullan19.se/

DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN
Styrelsen kommer att försöka ha styrelsemöten sista måndagen eller under sista veckan i varje månad utom december och juli. Detta sker med reservation för förändringar. När vi får in frågor som inte är brådskande kommer vi då alltså hänvisa till att punkten tas upp på nästa möte. Vid brådskande ärenden skall felanmälan alltid göras till Driftia av medlemmen själv

INNERGÅRDARNA OCH TRÄDGÅRDSINTRESSERADE
Under sommaren gjorde några tappra medlemmar rent så att innergårdsunderlaget och det blev ordentligt städat. Stort tack till er!  Nu när vi har så fint undrar styrelsen om det finns några som har ett extra trädgårdsintresse och skulle vilja bilda en grupp som tar hand om innergårdarna? Om intresse finns maila till info@morkullan19.se

HÖSTSTÄDNING
Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Nu när restriktionerna hävs kan vi äntligen ha en vanlig städdag där vi städar runt huset, innergårdarna, samt på vind och i alla gemensamma utrymmen Vi vill informera om att höststädningen blir söndag den 24:e oktober kl. 10:00. Så boka in det i kalendern. Vi samlas på stora innergården.

Vi vill även passa på att påminna att på grund av brandsäkerheten bör aldrig privata ägodelar finnas utanför egna förråd, i de gemensamma utrymmena eller i trapphuset. För cyklar och barnvagnar finns det gemensamma rum att parkera i. Tacksam om alla ser över detta. Möbler etc. som står i gångarna eller utanför förråden kommer att rensas bort i samband med höststädningen.

FELANMÄLAN OCH STÖRNINGAR
Vi vill påminna er om att felanmälan görs till Driftia. För akuta åtgärder efter kl. 16 på vardagar samt helger, kontakta Driftias fastighetsjour. Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar ni Svenska Störningsjouren. Mer info finns på hemsidan.