Senaste nytt

Information oktober 2021

INTRESSERAD AV STYRELSEARBETEVill du vara delaktig i beslut som påverkar ditt boende? Kontakta valberedningen i god tid innan årsstämman. För att valberedningen ska kunna ta upp din intresseanmälan i sitt arbete behöver den finnas valberedningen tillhanda senast sista dagen i april, dvs samma sista dag som för motioner. Valberedningens uppdrag är att lämna ett förslag […]

Posted in För Medlemmar | Comments Off on Information oktober 2021

Information september 2021

NYA MEDLEMMARVi vill välkomna våra nya grannar Emma Gärdebäck och Villiam Haag! STYRELSEN för verksamhetsåret 2021 består av:Inga-Lill Söderberg, ordförande Anette Richnau, förvaltningsprojekt    Anna Sievers, sekreterare Anders Wester,  förvaltningsprojektJoanna Thelander, kommunikation (suppleant) Eva Ahlstrand, kommunikation (suppleant) Du hittar  alla kontaktuppgifter på hemsidan http://morkullan19.se/ DATUM FÖR STYRELSEMÖTENStyrelsen kommer att försöka ha styrelsemöten sista måndagen eller […]

Posted in För Medlemmar | Comments Off on Information september 2021

Information maj 2021

NYA MEDLEMMAR Vi vill välkomna våra nya grannar Teresa och David Stråberg! RENOVERING AV HISSARNA Det stora arbetet med projektering för att rusta upp båda hissarna pågår. Ambitionen är att vi ska få moderna hissar som inte krånglar, men bevara så mycket av originalutseendet som regelverken tillåter. DIGITAL FÖRENINGSSTÄMMA Årets stämma är planerad till onsdagen […]

Posted in För Medlemmar | Comments Off on Information maj 2021

Information Juni 2020

STYRELSEN för verksamhetsåret 2019/2020 består av: Johan Wahlberg, ordförande Christopher Mafi, kassör Anette Richnau, förvaltningsprojekt     Anders Wester,  förvaltningsprojekt                            David Grudd, sekreterare (suppleant) Joanna Thelander, kommunikation (suppleant) Du hittar  alla kontaktuppgifter på hemsidan http://morkullan19.se/ DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN Styrelsen har beslutat att ha […]

Posted in För Medlemmar | Comments Off on Information Juni 2020

Information om vattenavstängning Juni 2020

VATTENAVSTÄNGNING 15 juni påbörjas arbetet med att byta samtliga avstängningsventiler på varm/kallvatten- och värmeledningar i källarplanet pga dessa har nått sin förväntade livslängd. Hela fastighetens varm och kallvatten kommer att stängas av på dagtid under några dagar. Arbetet beräknas ta mindre än tre veckor. Under denna tid kommer även värmesystemet tömmas på vatten. Dagar och […]

Posted in För Medlemmar | Comments Off on Information om vattenavstängning Juni 2020

Information Maj 2020

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA Årets stämma är planerad till tisdagen den 16:e juni kl. 18:30.  Vi brukar träffas på Arcadia Elite Hotel och en personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.  P.g.a. rådande läge kan vi behöva ha stämman i annan form i år […]

Posted in För Medlemmar | Comments Off on Information Maj 2020

Information September 2019

STYRELSEN för verksamhetsåret 2019/2020 består av: David Rutegård, ordförande Anette Richnau, förvaltningsprojekt      Johan Wahlberg,  förvaltningsprojekt                David Grudd, sekreterare (suppleant) Elin Björnback, kassör (suppleant) Joanna Thelander, kommunikation (suppleant) Du hittar  alla kontaktuppgifter på hemsidan http://morkullan19.se/ HÖSTSTÄDNING Vi vill informera om att höststädningen blir söndag den 20:e oktober kl. 10:00. Så […]

Posted in För Medlemmar | Comments Off on Information September 2019

Information Juni #2 2019

KOM IHÅG ATT KOLLA ANSLAGSTAVLORNA! Det verkar inte som att alla läser anslagstavlorna, så här kommer en vänlig påminnelse i brevlådan! Nyhetsbrev finns anslagen utöver i entréerna även i hissarna. Du vet väl att du också kan gå in på föreningens hemsida för att läsa informationen? Om inte, ta gärna en titt på www.morkullan19.se  ARBETE […]

Posted in För Medlemmar | Comments Off on Information Juni #2 2019

Information Juni 2019

ARBETE PÅGÅR I KÄLLAREN! Driftia kommer att fixa ytskikten i källarutrymmet under gårdshuset under torsdag den 13/6 och fredag den 14/6. Detta kommer att innebära att de som har förråd nära gymmet eller vill träna i gymmet inte kommer kunna nå dessa områden under dessa två dagar. Cyklar och annat som står utanför förråden flyttas […]

Posted in För Medlemmar | Comments Off on Information Juni 2019

Information April 2019

VÅRSTÄDNING Vi vill redan nu meddela att vårstädningen blir söndag den 5:e maj kl. 10:00. Markera redan nu i kalendrarna. Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Vi städar runt huset och på grillplatsen samt på vind och i gemensamma utrymmen. Anslag sätts upp på infotavlorna, i hissarna och i portarna […]

Posted in För Medlemmar | Comments Off on Information April 2019