Category Archives: För Medlemmar

Information mars 2022

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Annie Pyk Hammarqvist och Faraz Hashemzadeh med familj!

RENOVERING AV HISSARNA OCH EXTRA STÄDNING
Nu är det i princip klart med renovering av hissen i gatuhuset och renoveringen av gårdshusets hiss har påbörjats. Knapparna som har satts upp/kommer sättas upp för att kalla på hissen illustrerar att det är förbjudet att åka i hissen om det brinner. Nu måste vi alla värna och ta hand om våra fina nya hissar. Styrelsen har även beställt ett speciellt skydd som skall användas i de nya hissarna vid flytt av stora möbler eller dylikt. Behöver du låna skyddet till ett flytt får du ta kontakt med info@morkullan19.se Extra städning av trapphusen, tvättstuga, soprummen och toaletten i källaren har beställts och det finns även tankar att polera stengolven i trapphusen så att de blir som nya. 

VÅRSTÄDNING OCH GÅRDSGRUPP 
Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Inför städdagen är det bra att alla kollar sina cyklar i cykelrummen. Har du fler än en cykel och endast använder en eller om du har en cykel som du inte alls använder men vill behålla kan dessa gärna förvaras i de privata förråden. Ett cykelrum är till för att förvara cyklar som används och är inte tänkt för förvaring av cyklar som inte används. På städdagarna städar vi runt huset och på grillplatsen samt på vind och i gemensamma utrymmen. Anslag sätts upp på infotavlorna inför dessa städdagar som brukar avslutas med grillning och samvaro. Vi samlas på stora utegården. Vi vill redan nu meddela att vårstädningen blir söndag den 15:e maj kl. 10:30. Markera redan nu i kalendrarna. Kan du inte vara med den 15:e maj ska du meddela oss i styrelsen via mail till info@morkullan.se

Vi behöver även bilda en gårdsgrupp i vår bostadsrättsförening. Gårdsgruppens uppgift är att tillsammans inhandla växter och jord samt sköta underhållet (vattna, rensa, mm). Du behöver inte vara någon trädgårdsexpert, det räcker med att du har ett intresse för trädgård och växter. Än så länge har vi en person som anmält intresse till gruppen. Om du är intresserad hör av dig till info@morkullan19.se

KOM IHÅG ATT
Vara försiktiga och inte hälla ut olja i avloppet eller rengöra med kaustiksoda. Detta för att rören ska må bra.

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA – SAVE THE DATE
Årets stämma är planerad till torsdagen den 16:e juni kl. 18:00Arcadia Elite Hotel. Markera redan nu i kalendrarna. En personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Vill du engagera dig mera i bostadsrättsföreningen och vara med i styrelsen? För att valberedningen ska kunna ta upp din intresseanmälan i sitt arbete behöver den finnas valberedningen tillhanda senast sista dagen i april, dvs samma sista dag som för motioner.Intresserad? Ta kontakt då med valberedningen via mail david.rutegard@gmail.com

Information december 2021

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Peter och Andra Gerdman!

RENOVERING AV HISSARNA
Det stora arbetet med projektering för att rusta upp båda hissarna är nu äntligen klart! Styrelsen har nu skrivit avtal med Trygga Hiss för att utföra arbetet. Så som vi meddelat tidigare är ambitionen att vi ska få moderna hissar som inte krånglar, men bevara så mycket av originalutseendet som regelverken tillåter. Arbetet med hissarna kommer att ske i etapper och påbörjas i gatuhuset och pågår under veckorna 4, 5 & 6. Därefter fortsätter arbetet med hissen i gårdshuset veckorna 7, 8 och 9. Under dessa veckor kommer inte respektive hiss att fungera och vi får alla hjälpas åt. Styrelsen har även beställt ett speciellt skydd som skall användas i de nya hissarna vid flytt av stora möbler eller dylikt. Vi är alla ansvariga för att hissarna ska förbli fina och om du behöver låna skyddet till ett flytt får du ta kontakt med info@morkullan19.se

UTHYRNING i ANDRA HAND – EN PÅMINNELSE
Andrahandsuthyrning är endast tillåten efter ett skriftligt beviljande från styrelsen. Detta gäller även om du hyr ut en del av din lägenhet, alltså en uthyrningsdel. Ansökan lämnas till styrelsens ordförande. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Ansökan skall lämnas in till styrelsen i god tid innan andrahandsupplåtelsen ska börja gälla. Styrelsen lämnar skriftligt svar senast 2 månader efter att ansökan inkommit till styrelsen. Giltiga skäl för medgivande av uthyrning av hela lägenheten är t.ex. arbete/studier på annan ort eller provsammanboende. Andrahandsuthyrning av hela eller delar av en lägenhet beviljas i max 12 månader. En kopia på kontraktet för andrahandsuthyrningen ska alltid lämnas in till styrelsen. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. 

Kom ihåg att det alltid är du som bostadsrättshavare som är ansvarig för din lägenhet och för förpliktelserna gentemot bostadsrättsföreningen, aldrig andrahandshyresgästen. Missköter sig andrahandshyresgästen drabbas bostadsrättshavaren. Föreningen tillämpar en restriktiv andrahandsuthyrning. I princip medges endast sådan för hela lägenheten då föreningen är skyldig till det enligt bostadsrättslagen. Detta på grund av att vi är en liten förening, som vid för många andrahandsuthyrningar får det svårt att fungera.

HÖSTSTÄDNING OCH TRÄDGÅRDSGRUPP 
Vi vill tacka alla som dök upp på  höststädningen! Det var kul att äntligen kunna ses och göra fint tillsammans. I vår är det dags igen och då hoppas vi även att vi har en trädgårdsgrupp på plats. Än så länge har vi en person som anmält intresse till gruppen. Hör av dig till info@morkullan19.se om intresse finns.

GROVSOPRUM
Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. För några veckor sedan såg det inte alls bra ut. Vi påminner om detta för att undvika extra hämtningar och extra kostnader för föreningen. Är du osäker på vad som får och inte får slängas i grovsoprummet? Titta gärna på väggarna i grovsoprummet, där finns det nya och tydliga skyltar på vad som skall slängas vart. Just nu håller vi också på att omfördela kärl så kolla ordentligt så att du inte slänger fel.  

SÄKERHET ÖVER JUL- OCH NYÅRSHELGERNA
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under jultiden (och även annars) ber vi er alla att se till att källardörrar och portar går i lås efter er. Var noga med att se till att dörren stängs ordentligt och att obehöriga ej smiter in. Titta gärna bakåt så ingen smiter in efter dig när du lyssnar på musik, t.ex.  Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

FELANMÄLAN – NYA RUTINER FRÅN DRIFTIA
Fr.o.m. 1 december 2021 har Driftia nya rutiner för felanmälan. Driftia har valt att fördjupa sitt samarbete med Visbyföretaget Uni Guide AB. Tidigare har de skött Driftias felanmälan under ca 15 timmar per vecka men nu kommer de vara vår kontakt i den första linjen samtliga vardagar mellan kl. 08.00 och 16.00, övrig tid kontaktas som vanligt Driftias fastighetsjour vid akuta ärenden. Uniguide kommer att ta alla samtal, mail eller ärenden som kommer in via Driftias hemsidas formulär för felanmälan för att sedan skapa ett ärende/arbetsorder och fördela till respektive tekniker eller förvaltare. 

Felanmälan dagtid kan göras till felanmalan@driftia.se, via formuläret på Driftias hemsida https://driftia.se/component/forms/form/5 eller genom att ringa 08-744 44 33. Inga akuta ärenden kan liksom tidigare anmälas via e- kanalerna utan görs alltid dagtid enligt numret ovan och efter 16.00 vardagar samt lördag, söndag eller annan helgdag via Driftias vanliga journummer 08-744 09 50

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Från oss alla i styrelsen önskar vi er alla en god jul och ett gott slut på året som varit!

Information oktober 2021

INTRESSERAD AV STYRELSEARBETE
Vill du vara delaktig i beslut som påverkar ditt boende? Kontakta valberedningen i god tid innan årsstämman. För att valberedningen ska kunna ta upp din intresseanmälan i sitt arbete behöver den finnas valberedningen tillhanda senast sista dagen i april, dvs samma sista dag som för motioner. Valberedningens uppdrag är att lämna ett förslag på lämplig styrelsesammansättning till stämman. En intresseanmälan till valberedningen ger ingen garanti att bli föreslagen som kandidat. Det finns därutöver en möjlighet att själv kandidera på stämman vid sidan om valberedningens förslag. Information om vilka som ingår i valberedningen hittar du på vår hemsida.

PÅMINNELSE OM ATT LUFTA ELEMENT (MED HJÄLP AV DRIFTIA) OCH TESTA BRANDVARNARE
Nu när det börjar bli kallare utomhus vill vi passa på att påminna er om att kontrollera att dina element har värme och fungerar. Behöver du lufta elementen rekommenderar vi att du kontaktar Driftia för att få hjälp med detta och när du ändå håller på; kontrollera även att brandvarnaren fungerar. Skulle du vilja felanmäla att dina element inte fungerar som de ska är det i vanlig ordning Driftia du ska kontakta.

SÄKERHET
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen ber vi er alla att alltid se till att källardörrar och portar går i lås efter att ni har öppnat dessa. Var jättenoga med att tillse att dörrens stängs och att obehöriga ej släpps in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Vid leveranser använd alltid porttelefonen istället för att lämna ut koden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker och var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

LEVERANS MED PIRRA
Det blir fler och fler i huset som beställer, t.ex. matbud eller andra varor via internet. Många gånger transporteras varorna från lastbilarna i pirror. För att minska skador på dörrar, trappor och väggar och för att förbättra arbetsmiljön för de som levererar varorna uppmanar styrelsen er medlemmar som bor i gårdshuset att hänvisa era matbud och andra leveranser till porten Valhallavägen 44.

HÖSTSTÄDNING
Vi vill påminna om att höststädningen blir söndag den 24:e oktober kl. 10:00. Så boka in det i kalendern. Vi samlas på stora innergården. Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Inför städdagen är det bra att alla kollar sina cyklar i cykelrummen. Har du fler än en cykel och endast använder en eller om du har en cykel som du inte alls använder men vill behålla kan dessa gärna förvaras i de privata förråden. Ett cykelrum är till för att förvara cyklar som används och är inte tänkt som förvaring av cyklar som inte används.

Information september 2021

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Emma Gärdebäck och Villiam Haag!

STYRELSEN för verksamhetsåret 2021 består av:
Inga-Lill Söderberg, ordförande
Anette Richnau, förvaltningsprojekt    
Anna Sievers, sekreterare
Anders Wester,  förvaltningsprojekt
Joanna Thelander, kommunikation (suppleant)
Eva Ahlstrand, kommunikation (suppleant)

Du hittar  alla kontaktuppgifter på hemsidan http://morkullan19.se/

DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN
Styrelsen kommer att försöka ha styrelsemöten sista måndagen eller under sista veckan i varje månad utom december och juli. Detta sker med reservation för förändringar. När vi får in frågor som inte är brådskande kommer vi då alltså hänvisa till att punkten tas upp på nästa möte. Vid brådskande ärenden skall felanmälan alltid göras till Driftia av medlemmen själv

INNERGÅRDARNA OCH TRÄDGÅRDSINTRESSERADE
Under sommaren gjorde några tappra medlemmar rent så att innergårdsunderlaget och det blev ordentligt städat. Stort tack till er!  Nu när vi har så fint undrar styrelsen om det finns några som har ett extra trädgårdsintresse och skulle vilja bilda en grupp som tar hand om innergårdarna? Om intresse finns maila till info@morkullan19.se

HÖSTSTÄDNING
Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Nu när restriktionerna hävs kan vi äntligen ha en vanlig städdag där vi städar runt huset, innergårdarna, samt på vind och i alla gemensamma utrymmen Vi vill informera om att höststädningen blir söndag den 24:e oktober kl. 10:00. Så boka in det i kalendern. Vi samlas på stora innergården.

Vi vill även passa på att påminna att på grund av brandsäkerheten bör aldrig privata ägodelar finnas utanför egna förråd, i de gemensamma utrymmena eller i trapphuset. För cyklar och barnvagnar finns det gemensamma rum att parkera i. Tacksam om alla ser över detta. Möbler etc. som står i gångarna eller utanför förråden kommer att rensas bort i samband med höststädningen.

FELANMÄLAN OCH STÖRNINGAR
Vi vill påminna er om att felanmälan görs till Driftia. För akuta åtgärder efter kl. 16 på vardagar samt helger, kontakta Driftias fastighetsjour. Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar ni Svenska Störningsjouren. Mer info finns på hemsidan.

Information maj 2021

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Teresa och David Stråberg!

RENOVERING AV HISSARNA
Det stora arbetet med projektering för att rusta upp båda hissarna pågår. Ambitionen är att vi ska få moderna hissar som inte krånglar, men bevara så mycket av originalutseendet som regelverken tillåter.

DIGITAL FÖRENINGSSTÄMMA
Årets stämma är planerad till onsdagen den 16:e juni kl. 18:00. Som förra året kan vi pga rådande läge inte träffas på Arcadia Elite Hotel som vi brukar, utan kommer i år att hålla en digital stämma. 

Genom vår ekonomiska förvaltare Simpleko kan vi hålla en digital stämma via video, med omröstning genom BankID. Se till att skaffa BankID i god tid om du inte har det. Information om hur detta kommer att gå till samt teknisk hjälp till den som behöver kommer att finnas tillgängligt i god tid innan. En personlig kallelse kommer tidigast fyra veckor och senast två veckor före före stämman.

STÄD-”DAG”
Som tidigare har vi ingen gemensam städdag utan sätter upp listor med vad som behöver göras i entrén. Där fyller ni i ert namn vid de punkter som ni vill ansvara för. Listorna kommer upp inom kort.

POLICY FÖR RENOVERINGAR
Vi har lagt en hel del tid på att en ny policy för renoveringar, Fram tills att den är klar vill vi påminna om att alltid kontakta styrelsen inför renoveringar för att minimera missförstånd. Den nya policyn kommer att göra det lättare och tydligare vad man kan göra själv och vad som kräver godkännande.

BRANDSKYDD
Som en del av det systematiska brandskyddsarbete som vi är skyldiga att bedriva har vi upphandlat en uppsättning sammankopplade brandvarnare och brandsläckare som kommer att placeras strategiskt. Alla medlemmar har sedan tidigare fått broschyren “Skydda dig mot brand hemma”.

Vi vill också passa på att be alla se över sitt brandskydd – byt batteri i brandvarnare, kolla utgångsdatum på brandsläckare och skaffa gärna en kompletterande brandfilt.

SEMESTERTIDER
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att se till att källardörrar och portar går i lås efter er. Var noga med att se till att dörren stängs ordentligt och att obehöriga ej smiter in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

Glad sommar! /Styrelsen

Information Juni 2020

STYRELSEN för verksamhetsåret 2019/2020 består av:
Johan Wahlberg, ordförande
Christopher Mafi, kassör
Anette Richnau, förvaltningsprojekt    
Anders Wester,  förvaltningsprojekt                           
David Grudd, sekreterare (suppleant)
Joanna Thelander, kommunikation (suppleant)

Du hittar  alla kontaktuppgifter på hemsidan http://morkullan19.se/

DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har beslutat att ha styrelsemöte sista tisdagen i varje månad utom december och juli. Anledningen till detta är att synliggöra gången kring när frågor tas upp. När vi får in frågor som inte är brådskande kommer vi då alltså hänvisa att punkten tas upp på nästa möte. Vid brådskande ärenden skall felanmälan alltid göras till Driftia av medlemmen själv.

INNERGÅRDEN
Nu när vi har så fint med växter är det viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om innergårdarna. Skriv upp ditt namn på listan som finns på gatuhusets anslagstavla för att ansvara för innergårdarna under sommaren. Det som är viktigast är att se till att växterna får vatten med jämna mellanrum. 

ARBETE PÅGÅR FORTFARANDE
Den 15 juni påbörjades arbetet med att byta samtliga avstängningsventiler på varm/kallvatten- och värmeledningar i källarplanet pga dessa har nått sin förväntade livslängd. Hela fastighetens varm och kallvatten kommer att stängas av på dagtid under några dagar. Dagar och tider för vattenavstängningar annonseras löpande. Arbetet beräknas ta mindre än tre veckor. Under denna tid kommer även värmesystemet tömmas på vatten. Under arbetets gång kommer Driftia ta kontakt med några medlemmar för att tömma luften från elementerna och kontrollera att det fungerar som det ska. Några av er har redan kontaktats.

SEMESTERTIDER
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att alltid se till att källardörrar och portar går i lås efter att ni har öppnat dessa. Var jättenoga med att tillse att dörrens stängs och att obehöriga ej släpps in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

Information om vattenavstängning Juni 2020

VATTENAVSTÄNGNING

15 juni påbörjas arbetet med att byta samtliga avstängningsventiler på varm/kallvatten- och värmeledningar i källarplanet pga dessa har nått sin förväntade livslängd.

Hela fastighetens varm och kallvatten kommer att stängas av på dagtid under några dagar. Arbetet beräknas ta mindre än tre veckor. Under denna tid kommer även värmesystemet tömmas på vatten.

Dagar och tider för vattenavstängningar annonseras löpande.

Har du frågor om detta vänligen kontakta Mats Bergström Driftia  08 128 670 31

Med vänlig hälsning
Styrelsen och Driftia

Information Maj 2020

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA
Årets stämma är planerad till tisdagen den 16:e juni kl. 18:30.  Vi brukar träffas på Arcadia Elite Hotel och en personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. 

P.g.a. rådande läge kan vi behöva ha stämman i annan form i år t.ex. utomhus på innergården eller i digital-form. Om det sistnämnda skulle vara fallet behöver vi få in alla medlemmars kontaktuppgifter. Tacksam om du skickar dina uppgifter genom att svara på denna enkäten. 

Kan du inte använda enkäten mailar du ditt namn, din mailadress och ditt mobilnummer till info@morkullan19.se  Vi återkommer med mer info när det närmar sig.

VÅRSTÄDNING
Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Vi städar runt huset och på grillplatsen samt på vind och i alla gemensamma utrymmen.  Denna vår kommer vi, pga rådande läge, inte att ha en gemensam städdag utan istället kommer vi att se till att material finns till ett visst datum och att vi även sätter upp en att göra lista på anslagstavlan i gatuhuset så att alla kan göra något när det passar. Håll utkik på anslagstavlan för mer info.

Inför städdagen är det bra att alla kollar sina cyklar i cykelrummen. Har du fler än en cykel och endast använder en eller om du har en cykel som du inte alls använder men vill behålla kan dessa gärna förvaras i de privata förråden. Ett cykelrum är till för att förvara cyklar som används och är inte tänkt som förvaring av cyklar som inte används.

NY HYRESGÄST
Klimenty, som idag är hyresgäst för Valhalla Bläck har fått tillträde till Berras lokal fr.o.m. februari 2020. 

FÖRVARINGSLÅDOR INNERGÅRDAR
Vi har sedan några år tillbaka förvaringslådor med lås på innergårdarna. Dessa innehåller barnsaker och diverse saker till t.e.x. grillning eller till växterna. Låsen har samma kod som portkoden. Öppnar du eller dina barn en låda ansvarar du som vuxen för att se till att lägga tillbaka allt och även låsa igen.

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Andreas Pimmeshofer & familj i gatuhuset,  Caroline Lilliesköld Hagerbonn & familj  i gårdshuset och Navid Fards & Vanessa Salazar Morales i gårdshuset. På vår hemsida www.morkullan19.se  hittar ni tidigare nyheter och information om föreningen.

 

Information September 2019

STYRELSEN för verksamhetsåret 2019/2020 består av:
David Rutegård, ordförande
Anette Richnau, förvaltningsprojekt     

Johan Wahlberg,  förvaltningsprojekt               
David Grudd, sekreterare (suppleant)

Elin Björnback, kassör (suppleant)
Joanna Thelander, kommunikation (suppleant)

Du hittar  alla kontaktuppgifter på hemsidan http://morkullan19.se/

HÖSTSTÄDNING
Vi vill informera om att höststädningen blir söndag den 20:e oktober kl. 10:00. Så boka in det i kalendern. Mer information kommer när det närmar sig. 

På grund av brandsäkerheten bör aldrig privata ägodelar finnas utanför egna förråd, i de gemensamma utrymmena eller i trapphuset. För cyklar och barnvagnar finns det gemensamma rum att parkera i. Tacksam om alla ser över detta. Möbler etc. som står i gångarna eller utanför förråden kommer att rensas bort i samband med höststädningen.

ELSPARKCYKLAR
Styrelsen har uppmärksammat att det finns medlemmar och besökare som parkerar elsparcyklar utanför porten . Det är olämpligt på många sätt och styrelsen önskar nu få stopp på detta. Vi är tacksamma om elsparkcyklarna parkeras framöver någon annanstans som inte stör framkomligheten eller är farlig för allmänheten. Styrelsen uppmanar alla att anmäla detta till kommunens gatukontor, telefon: 08- 651 00 00 eller ”Tyck till”-appen. 

SÄKERHET
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen ber vi er alla att alltid se till att källardörrar och portar går i lås efter att ni har öppnat dessa. Var jättenoga med att tillse att dörrens stängs och att obehöriga ej släpps in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Vid leveranser använd alltid porttelefonen istället för att lämna ut koden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker och var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

FELANMÄLAN FÖNSTERMÅLNING
Vi ber alla medlemmar kontrollera målningsarbetet på utsidan av fönstren och balkongdörrar. Om du upptäcker att det är färgproblem eller att färg har flagnat bör du anmäla detta till styrelsen. Du gör detta genom att maila till info@morkullan19.se I ämnesraden skriver du  “reklamation av fönsterrenovering”. I mailet önskar vi att det skickas bild på skadan samt uppgifter om adress, namn, lägenhetsnummer och antal trappor. Gör detta omgående dock senast den 31 oktober för att vi ska hinna sammanställa, reklamera och åtgärda innan garantitiden löper ut.

NYA CYKELRUM
Nu är cykelrummen äntligen klara.  Det finns i dagsläget 2,5 cykelrum som kan användas. Den ena hittas bredvid soprummet, den andra hittas längst bort under gårdshuset (ett nytt utrymme som har byggts om där det tidigare var förråd). Vissa cyklar hänger i krokar och andra är i cykelställ. Hur ofta cykeln används och storlek på cykeln avgör var cykeln skall vara. Så småningom kommer skyltar att sättas upp för att undvika förvirring. Det tredje utrymmet är för både barnvagnar samt för att hänga upp cyklar och finns vid gårdshusets hiss i källarplanet. Vi har därmed även förvaring för barnvagnar i bägge husen. Barnvagnar som förvaras i dessa utrymmen skall användas regelbundet, alltså ej långtidsförvaras.

Information Juni #2 2019

KOM IHÅG ATT KOLLA ANSLAGSTAVLORNA!
Det verkar inte som att alla läser anslagstavlorna, så här kommer en vänlig påminnelse i brevlådan! Nyhetsbrev finns anslagen utöver i entréerna även i hissarna. Du vet väl att du också kan gå in på föreningens hemsida för att läsa informationen? Om inte, ta gärna en titt på www.morkullan19.se 

ARBETE PÅGÅR I KÄLLAREN FORTFARANDE
Driftia kommer har fixat ytskikten i källarutrymmet under gårdshuset, det blev riktigt fint! Nästa steg är att inreda cykelrummet och även fixa galler till några förråd. Vi är tacksamma om ni respekterar att dessa utrymmen inte används fram tills att allt är klart. Cyklar har flyttas temporärt till lilla cykelrummet bredvid gårdshusets hiss i källaren. Vi hoppas på förståelse.

Vi vill även påminna om att det finns ett barnvagnsrum för barnvagnar som används dagligen. Rummet finns vid gatuhusetsentré. Observera dock att extra barnvagnar ska förvaras i de privata förråden. P.g.a. brandrisken får inte barnvagnar, möbler och dylikt stå i korridorer,trapphus eller vinden, t.ex.

LEVERANS MED PIRRA
Det blir fler och fler i huset som beställer, t.ex. matbud eller andra varor via internet. Många gånger transporteras varorna från lastbilarna i pirror. För att minska skador på dörrar, trappor och väggar och för att förbättra arbetsmiljön för de som levererar varorna uppmanar styrelsen er medlemmar som bor i gårdshuset att hänvisa era matbud och andra leveranser till porten Valhallavägen 44. 

INNERGÅRDARNA
Nu när vi har så fint med växter är det viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om innergårdarna. Skriv upp ditt namn på listan som finns på gatuhusets anslagstavla för att ansvara för båda innergårdarna under sommaren. Det som är viktigast är att se till att växterna får vatten med jämna mellanrum. Vi tillsammans ansvarar för att ta hand om våra gemensamma utrymmen!

GROVSOPRUM
Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. För några veckor sedan såg det inte alls bra ut. Detta för att undvika extra hämtningar och extra kostnader för föreningen. Är du osäker på vad som får och inte får slängas i grovsoprummet? Titta gärna på väggarna i grovsoprummet, där finns det tydliga skyltar på vad som skall slängas vart.  Du hittar även exempel på sådant som absolut inte får slängas i vårt grovsoprum och måste lämnas till en återvinningscentral. Styrelsen för logg och dokumenterar hur det ser ut där.

SEMESTERTIDER
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att alltid se till att källardörrar och portar går i lås efter att ni har öppnat dessa. Var jättenoga med att tillse att dörrens stängs och att obehöriga ej släpps in. Måndag den 24 juni tog sig en individ in till innergården och snokade runt och testade även att se om det gick att komma in i olika balkongdörrar och fönster. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!