Västra Valhallavägen

Hej boende i Morkullan 19!

Stockholm stad har gått ut med ett förslag kring ombyggnationen av Västra Valhallavägen, för att läsa om förslaget kan ni gå in på stockholm.se/vastravalhallavagen
Förslaget innebär bland annat att nya hus kommer att byggas mitt emot oss på Valhallavägen, där den stora parkeringsplatsen är nu. Bland annat ett hur för gymnasium som, i förslaget idag, kommer bli 7 våningar högt. Det kommer att bli 7 filer för bussar och bilar utanför oss.
Sypunkter om förslaget ska lämnas in senast 29 augusti till Stockholm stad.
På styrelsemötet sist diskuterades ombygget av Västra Valhallavägen, ett förslag kom in att vi som bostadsrättförening ska lämna in synpunkter om ombygget som förening. Styrelsen kommer skicka in åsikter kring nedan punkter,

  • Vi önskar att en utredning genomförs angående hur luftkvalitet kommer att påverkas. Med höga  hus på båda sidorna kring en vältrafikerad väg stängs avgaserna in.
  • Hur kommer bullernivåerna hanteras, samma tanke här som ovan punkt. Höga hus på båda sidorna kring vägen, ljud studsar mot väggarna.
  • Vi önskar cykelbanor på båda sidorna av vägen, inte bara på den sidan nybygget kommer att ske. Vi skulle även vilja ha alléer på båda sidor för en tryggare känsla för gångtrafikanter.
  • Parkeringsplatser kommer byggas för nya bostäderna, men flera parkeringsplatser försvinner för övriga i och med att husen byggs där stora parkeringar finns idag. Hur kommer detta att lösas?

Vill du att vi som förening ska lämna åsikter om något mer, skicka ett mail till christine.bostrom@hotmail.com eller lämna en lapp i brevinkastet hos någon av de i styrelsen senast den 11 augusti.
Är det åsikter som är av privat karaktär ber vi er skicka in dessa som privatperson till;
Mail: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Post:
Stockholm stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Ange diarienummer 2012-08809 vid inlämning av synpunkter.

Ha en riktig skön sommar!

Hälsningar
Styrelsen BRF Morkullan 19