Information Mars 2018

BALKONGBYGGE VALHALLAVÄGEN 42
På Föreningsstämman 2017 togs beslutet att godkänna önskemål om att bygga 3 stycken balkonger som vetter mot stora innergården. Dessa lägenheter har inte balkonger sedan tidigare. Hyresrätten får en blindbalkong. Som ni har märkt har information och tidplan satts upp om bygget på infotavlan av Balcona (se gårdshusets infotavla). Vid frågor kontakta ordforande@morkullan19.se

UPPSTÄLLNINGSBARA DÖRRAR
Nu går det att ställa upp dörrarna till källaren genom att öppna hela vägen. Kom ihåg att stänga dörrarna när de inte behöver vara uppställda.

BREDBAND
Nu var det ca 5 år sedan vi alla fick fiber i huset. Bostadsrättsföreningen har beslutat att fortsätta ha gruppavtal med Bredbandsbolaget och utöka vissa tjänster. Avtalet innefattar gruppanslutning och följande tjänster och utrustning:

  • Fiber TV – T1 Bas inkl stream
  • HD Box (inspelningsbar)
  • Bredband 100/100,
  • Telefoni
  • En premiumrouter

Detta innebär att varje hushåll kommer att få ett paket att hämta på posten med all ny utrustning under mars/april. Vill du ha utökade produkter eller eller uppgradera tjänster kan du individuellt teckna det direkt med Bredbandsbolaget.

TRAFIKSÄKERHETEN VALHALLAVÄGEN
Tycker du också att det är trafikfarligt vid gatukorsningen vid Valhallavägen 48 då bilar inte stannar? Tycker du att bilar inte tar hänsyn till gångtrafikanter när det gäller att hålla farten? Styrelsen uppmanar alla att anmäla detta till kommunens gatukontor, telefon: 08- 651 00 00 eller ”Tyck till”-appen Är vi tillräckligt många som påpekar detta är chansen större att det åtgärdas.

RÖKNING
Flera medlemmar kan vara känsliga för tobaksrök. Det råder rökförbud i trappa, hiss, källare och gemensamma utrymmen. Tobaksrökning bör om möjligt undvikas på balkongerna och fönsterna och är förbjuden i allmänna utrymmen.

PORTARNA
När det är kallt ute kan entrédörren kärva. Vi vill förhindra att utomstående tar sig in så se alltid till att portarna går igen.