Information Januari 2018

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!

INFORMATION PÅ FLERA STÄLLEN
Från och med denna nyhetsbrev kommer vi att utöver i entréerna anslå information även i hissarna. Du vet väl att du också kan gå in på föreningens hemsida för att läsa informationen? Om inte, ta gärna en titt på www.morkullan19.se

BOKNINGSCYLINDRAR TILL TVÄTTSTUGAN
För att bokningen i tvättstugan ska gälla måste du markera ditt pass med en giltig  bokningscylinder där lägenhetsnumret står tydligt. Detta för att alla som bor här ska kunna t.ex. ha möjlighet att veta vem det är som bokat ifall man t.ex. glömt kläder, eller undrar över annat. Det är även viktigt att cylindern är kvar under passet för att undvika boknings-missförstånd . Om du saknar cylinder/nyckel finns information om hur man går tillväga på hemsidan.

GROVSOPRUM
Grovsoprummet har fått en omfördelning av soporna vilket innebär att det finns flera kärl för wellpapp och pappersförpackningar. Detta innebär förstås inte att man slipper platta till sina kartonger och förpackningar. Återigen påminner vi alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet för att undvika irritation, extra hämtningar och extra kostnader. På anslaget bakom varje kärl står det provisoriskt och tydligt vad man får och inte får lämna i grovsoprummet och det är viktigt att alla följer detta. Nya skyltar är beställda och alla kärl kommer att ha en tydlig skylt. På anslaget står även var du kan vända dig för att slänga farligt avfall, t.ex. återvinningscentral, återbruk eller mobil miljöstation. Farligt avfall får inte lämnas i grovsoprummet! Det är alltså förbjudet att lämna färg och andra brandfarliga kemikalier i grovsoprummet och vi förväntar oss att detta respekteras.

PORTARNA
När det är kallt ute kan entrédörren kärva. Vi vill förhindra att utomstående tar sig in så se alltid till att portarna går igen.

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Andrea Gezelius och Johan Wahlberg.