Information Maj 2017

VÅRSTÄDNING
Stort tack till alla som hjälpte till att städa våra gemensamma utrymmen och göra fint i våra innergårdar.

FÖRENINGSSTÄMMAN– Torsdag 1:a juni kl. 18:30 på Arcadia Elite Hotel.
OBS! NOTERA NYA DATUMET
En kallelse och mer info delades ut i era brevlådor under vecka 20. Årsredovisning och förvaltningsberättelser distribueras inte i pappersform utan kommer att publiceras så snart som möjligt på vår hemsida www.morkullan19.se under fliken ”OM FÖRENINGEN”.

Glöm inte att fylla i talongen (om du ska vara med och äta efter föreningsstämman) som bifogades i kallelsen och lägg i Joanna Thelanders brevlåda (1 trappa i gathuset)

BYTE AV LÅSKISTA CYKELRUMMET GÅRDSHUSET
Låskistan till cykelrummet under gårdshuset kommer att bytas, det blir samma nyckel, men till skillnad från nu så kommer dörren att gå i lås själv istället för att man aktivt ska behöva låsa dörren.