Information Juni 2017

FÖRENINGSSTÄMMAN
Stort tack till alla som kom och deltog på föreningsstämman!

TVÄTTSTUGAN
Alla maskiner i tvättstugan förutom mangeln kommer att bytas ut under sista veckan i juni. Vi ber er därför att ha överseende med att ni under en till två dagar inte kommer kunna använda tvättstugan. Driftia kommer att markera vilken/vilka dagar det gäller på bokningstavlan när tiden närmar sig.

Angående mangeln skulle styrelsen vilja få in åsikter kring vad ni medlemmar anser om dess framtid. Vi har svårt att bedöma behovet och vill inreda tvättstugan så att det blir så bra som möjligt. Därför ber vi dig att kommentera detta på ett papper som kommer att finnas på gatuhusets anslagstavla fram till midsommar eller skicka ett mail till info@morkullan19.se

INNERGÅRDEN
Muren/putsen på väggen på stora innergården har börjat flagna och på vissa ställen har den lossnat. Detta kommer att åtgärdas under sommaren. Styrelsen har som kommande projekt att rusta upp innergårdarna genom att förbättra underlag och tätskikt till skydd mot att vatten tränger in i källare och lokaler samt för att förhindra värmeläckage och därmed åstadkomma minskade uppvärmningskostnader.

Nu när vi har så fint med växter är det viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om innergårdarna. Skriv upp ditt namn på listan som finns på gatuhusets anslagstavla för att ansvara för innergårdarna under sommaren. Det som är viktigast är att se till att växterna får vatten med jämna mellanrum.

BELYSNINGEN KÄLLAREN GÅRDSHUSET
Vi utreder möjligheten att ha belysning i gårdshusets källarlokaler med inbyggd sensorstyrning. Vi hoppas att detta kommer att bli ett lyft för er som passerar där ofta.

BRANDVARNARE
Under hösten kommer Driftia att kontrollera samtliga brandvarnare och byta de som inte fungerar. Mer info från DRIFTIA kommer när det börjar närma sig

SEMESTERTIDER
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att alltid se till att källardörrar och portar går i lås efter att ni har öppnat dessa.