Information april 2016 #2

INFORMATION KRING VÅRSTÄDNING SÖNDAGEN DEN 24 APRIL 10:00

  • Vi vill påminna om att vårstädningen blir söndag den 24:e april kl. 10:00. Vi samlas på stora utegården.
  • Från och med denna vecka kommer alla cyklar att få en lapp på pakethållaren som påminnelse om att markera era cyklar med namn och lägenhets nr. Cyklar som inte är märkta kommer att forslas bort på städdagen.
  • Allt som står utanför förråden uppe på vinden ska bort pga. brandsäkerhet. Möbler, etc. som står i gångarna eller utanför förråden kommer att slängas i samband med städningen.
  • Kan du inte vara med den 24:e får du gärna meddela oss i styrelsen via blanketten som delas ut i brevlådorna lämna denna i Joanna Thelanders brevlåda senast den 20:e april (1 trappa upp i gathuset).
  • Direkt efter städningen grillar vi lite korv och har samkväm.

MOPEDER PÅ TROTTOAREN
Tycker du också att det är trafikfarligt med alla mopeder som står på trottoaren? Både vi och grannföreningen uppmanar därför alla att anmäla denna trafikfara till kommunens gatukontor, telefon: 08- 651 00 00 eller med

”Tyck till”-appen èKlagomål èHinder på cykelväg/gångväg/trottoar. Är vi tillräckligt många som påpekar detta är chansen större att det åtgärdas.

GROVSOPRUM
Sophantering är en av föreningens största utgifter. Därför är en väl fungerande hantering av grovsoporna ett sätt för oss att hålla nere kostnaderna. Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet för att undvika extra hämtningar och extra kostnader. Pizzakartonger som har matrester får inte slängas i grovsoprummet. På anslaget står det tydligt vad man får och inte får lämna i grovsoprummet och det är viktigt att alla följer detta. På anslaget står även var du kan vända dig för att slänga farligt avfall, t.ex. återvinningscentral, återbruk eller mobil miljöstation.

TRÄDGÅRDSGRUPP
Vi behöver bilda en gårdsgrupp i vår bostadsrättsförening. Gårdsgruppens uppgift är att tillsammans inhandla växter och jord samt sköta underhållet (vattna, rensa, mm). Du behöver inte vara någon trädgårdsexpert, det räcker med att du har ett intresse för trädgård och växter. Om du är intresserad hör av dig till någon i styrelsen.

STAMSPOLNING
Styrelsen har tagit beslut att genomföra en stamspolning. Vi vill redan nu be er att hålla ögonen öppna efter en informationslapp i lådan om datum, nyckelhantering etc. Hela uppdraget tar inte mer än en dag under förutsättning att entreprenörerna får tillträde till alla lägenheter, lokaler och övriga källarutrymmen där det sitter rensluckor på avloppen. Det är viktigt att alla lämnar nycklar om man inte kan vara hemma vid tillfället då det kan tillföra extra kostnader för föreningen: Alla offert föreningen får, när det gäller t.ex. stamspolning, OVK, osv. baseras på att entreprenörerna får tillträde till alla lägenheter på överenskommet datum. Måste entreprenören komma en extra gång för att någon t.ex. inte lämnat sin bostadsnyckel tar de extra betalt av föreningen. Föreningen är mån om att hålla kostnaderna nere för att i slutändan inte behöva höja månadsavgifterna.

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA
Årets stämma är planerad till den 24 maj kl. 18:30 på Arcadia Elite Hotel. En kallelse och mer info kommer senast två veckor innan stämman. Markera redan nu i kalendrarna. För att ett visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall tas upp, måste ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före april månads utgång.

Hälsningar, Styrelsen