Information September 2018

STYRELSEN för verksamhetsåret 2017/2018 består av:
David Rutegård, ordförande
Anette Richnau, förvaltningsprojekt                   
Helen Larsson, sekreterare
Elin Björnback, kassör (suppleant)
Joanna Thelander, kommunikation (suppleant)

Du hittar  alla kontaktuppgifter på hemsidan https://morkullan19.se/

BYTE AV BREDANDSBKABLAR
CLS har börjat arbetet med att byta ut kablar för bredband till mer robusta kablar för att förhindra skador i framtiden.

I första fasen blev ingen direkt berörd av arbetet.  I samband med detta arbete kommer även CLS att förbereda för digitalisering av fastigheten så att vi i framtiden kan ha digitala informationstavlor, bokningstavlor, passagesystem, porttelefoni, taggläsare mm. Mer information kring detta arbete kommer att aviseras på anslagstavlorna och i hissarna.

HÖSTSTÄDNING
Vi vill informera om att höststädningen blir lördag den 20:e oktober kl. 10:00. Så boka in det i kalendern. Mer information kommer när det närmar sig.

På grund av brandsäkerheten bör aldrig privata ägodelar finnas utanför egna förråd eller i trapphuset. Driftia har lyft att det finns saker på vinden och i trapphusen. Styrelsen har diskuterat detta och godkänner endast entrémattor i trapphuset. Allt annat bör förvaras i lägenheterna, i förråd eller i gemensamma förvaringsställen. Tacksam om alla ser över detta. Möbler etc. som står i gångarna eller utanför förråden kommer att rensas bort i samband med höststädningen.

HUNDKISS
Styrelsen har uppmärksammat att det finns hundkiss-fläckar utanför huvudentrén. Driftia kommer att sanera bort detta. Tacksam om alla är uppmärksamma på att hundar inte kissar där.

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna vår nya granne Christopher Mafi i gårdshuset.