Information Maj 2018

ARBETE PÅGÅR I KÄLLAREN

MSS Gruppen AB kommer på uppdrag av Driftia att arbeta i källaren några dagar denna vecka och göra en öppning i en vägg. Detta kan eventuellt låta lite och vi hoppas på förståelse. Öppningen görs till utrymmet bredvid gymmet där det kommer att bli källarförråd. Mer info om detta kommer att komma nät projektet är klar.

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA TISDAGEN DEN 12:e JUNI kl. 18:00

Vi vill påminna alla att årets stämma är planerad till den 12:e juni kl. 18:00 på Arcadia Elite Hotel.  En personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning att finnas i era brevlådor denna vecka.