Information Mars #2 2017

INFORMATION KRING VÅRSTÄDNING SÖNDAGEN DEN 7:e MAJ 10:00

  • Vi vill påminna om att vårstädningen blir söndag den 7:e maj kl. 10:00. Vi samlas på stora utegården.
  • Allt som står utanför förråden uppe på vinden ska bort pga. brandsäkerhet. Möbler, etc. som står i gångarna eller utanför förråden kommer att slängas i samband med städningen.
  • Kan du inte vara med den 7:e får du gärna meddela oss i styrelsen via mail till hit.
  • Direkt efter städningen grillar vi lite korv och har samkväm.

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA TISDAGEN DEN 30:e MAJ 18:30

Årets stämma är planerad till den 30:e maj kl. 18:30 på Arcadia Elite Hotel. En kallelse och mer info kommer senast två veckor innan stämman. Markera redan nu i kalendrarna. OBS! För att ett visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall tas upp, måste ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före april månads utgång.

STYRELSENS KONTAKTUPPGIFTER UPPDATERAS

Styrelsen har nu nya mailadresser. Du hittar även alla kontaktuppgifter här på hemsidan.