Information Mars #2 2018

VÅRSTÄDNING SÖNDAGEN DEN 6:e MAJ kl. 10:00

Vi vill redan nu meddela att vårstädningen blir söndag den 6:e maj kl. 10:00. Markera redan nu i kalendrarna.

Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Vi städar runt huset och på grillplatsen samt på vind och i gemensamma utrymmen. Anslag sätts upp på infotavlorna, i hissarna och i portarna inför dessa städdagar som brukar avslutas med grillning och samvaro. Vi samlas på stora utegården.

Följande är viktigt att tänka på inför vårens städdag:

  • Allt som står utanför förråden uppe på vinden ska bort pga. brandsäkerhet. Möbler, etc. som står i gångarna eller utanför förråden kommer att slängas i samband med städningen.
  • Kan du inte vara med den 6:e maj ska du meddela oss i styrelsen via mail till info@morkullan19.se


ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA TISDAGEN DEN 12:e JUNI kl. 18:00

Årets stämma är planerad till den 12:e juni kl. 18:00 på Arcadia Elite Hotel.

En personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Markera redan nu i kalendrarna. OBS! För att ett visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall tas upp, måste ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före maj månads utgång.


GEMENSAMMA UTRYMMEN

Det är rätt vanligt med irritation över hur vissa medlemmar agerar i tvättstugan och gymmet. Vi har alla olika nivåer för vad vi tycker är ok. Därför är uppmaningen: försök alltid se till att hålla de gemensamma utrymmena extremt snygga och följ anvisningarna till punkt och pricka. Anvisningarna finns i respektive lokal. Regeln är att lämna alla gemensamma utrymmen lite bättre än du själv vill ha dem när du kommer.