Information Maj 2020

ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA
Årets stämma är planerad till tisdagen den 16:e juni kl. 18:30.  Vi brukar träffas på Arcadia Elite Hotel och en personlig kallelse och mer info kommer genom utdelning senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. 

P.g.a. rådande läge kan vi behöva ha stämman i annan form i år t.ex. utomhus på innergården eller i digital-form. Om det sistnämnda skulle vara fallet behöver vi få in alla medlemmars kontaktuppgifter. Tacksam om du skickar dina uppgifter genom att svara på denna enkäten. 

Kan du inte använda enkäten mailar du ditt namn, din mailadress och ditt mobilnummer till info@morkullan19.se  Vi återkommer med mer info när det närmar sig.

VÅRSTÄDNING
Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Vi städar runt huset och på grillplatsen samt på vind och i alla gemensamma utrymmen.  Denna vår kommer vi, pga rådande läge, inte att ha en gemensam städdag utan istället kommer vi att se till att material finns till ett visst datum och att vi även sätter upp en att göra lista på anslagstavlan i gatuhuset så att alla kan göra något när det passar. Håll utkik på anslagstavlan för mer info.

Inför städdagen är det bra att alla kollar sina cyklar i cykelrummen. Har du fler än en cykel och endast använder en eller om du har en cykel som du inte alls använder men vill behålla kan dessa gärna förvaras i de privata förråden. Ett cykelrum är till för att förvara cyklar som används och är inte tänkt som förvaring av cyklar som inte används.

NY HYRESGÄST
Klimenty, som idag är hyresgäst för Valhalla Bläck har fått tillträde till Berras lokal fr.o.m. februari 2020. 

FÖRVARINGSLÅDOR INNERGÅRDAR
Vi har sedan några år tillbaka förvaringslådor med lås på innergårdarna. Dessa innehåller barnsaker och diverse saker till t.e.x. grillning eller till växterna. Låsen har samma kod som portkoden. Öppnar du eller dina barn en låda ansvarar du som vuxen för att se till att lägga tillbaka allt och även låsa igen.

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Andreas Pimmeshofer & familj i gatuhuset,  Caroline Lilliesköld Hagerbonn & familj  i gårdshuset och Navid Fards & Vanessa Salazar Morales i gårdshuset. På vår hemsida www.morkullan19.se  hittar ni tidigare nyheter och information om föreningen.