Information Juni 2020

STYRELSEN för verksamhetsåret 2019/2020 består av:
Johan Wahlberg, ordförande
Christopher Mafi, kassör
Anette Richnau, förvaltningsprojekt    
Anders Wester,  förvaltningsprojekt                           
David Grudd, sekreterare (suppleant)
Joanna Thelander, kommunikation (suppleant)

Du hittar  alla kontaktuppgifter på hemsidan https://morkullan19.se/

DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har beslutat att ha styrelsemöte sista tisdagen i varje månad utom december och juli. Anledningen till detta är att synliggöra gången kring när frågor tas upp. När vi får in frågor som inte är brådskande kommer vi då alltså hänvisa att punkten tas upp på nästa möte. Vid brådskande ärenden skall felanmälan alltid göras till Driftia av medlemmen själv.

INNERGÅRDEN
Nu när vi har så fint med växter är det viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om innergårdarna. Skriv upp ditt namn på listan som finns på gatuhusets anslagstavla för att ansvara för innergårdarna under sommaren. Det som är viktigast är att se till att växterna får vatten med jämna mellanrum. 

ARBETE PÅGÅR FORTFARANDE
Den 15 juni påbörjades arbetet med att byta samtliga avstängningsventiler på varm/kallvatten- och värmeledningar i källarplanet pga dessa har nått sin förväntade livslängd. Hela fastighetens varm och kallvatten kommer att stängas av på dagtid under några dagar. Dagar och tider för vattenavstängningar annonseras löpande. Arbetet beräknas ta mindre än tre veckor. Under denna tid kommer även värmesystemet tömmas på vatten. Under arbetets gång kommer Driftia ta kontakt med några medlemmar för att tömma luften från elementerna och kontrollera att det fungerar som det ska. Några av er har redan kontaktats.

SEMESTERTIDER
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att alltid se till att källardörrar och portar går i lås efter att ni har öppnat dessa. Var jättenoga med att tillse att dörrens stängs och att obehöriga ej släpps in. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!