Information Juni #2 2019

KOM IHÅG ATT KOLLA ANSLAGSTAVLORNA!
Det verkar inte som att alla läser anslagstavlorna, så här kommer en vänlig påminnelse i brevlådan! Nyhetsbrev finns anslagen utöver i entréerna även i hissarna. Du vet väl att du också kan gå in på föreningens hemsida för att läsa informationen? Om inte, ta gärna en titt på www.morkullan19.se 

ARBETE PÅGÅR I KÄLLAREN FORTFARANDE
Driftia kommer har fixat ytskikten i källarutrymmet under gårdshuset, det blev riktigt fint! Nästa steg är att inreda cykelrummet och även fixa galler till några förråd. Vi är tacksamma om ni respekterar att dessa utrymmen inte används fram tills att allt är klart. Cyklar har flyttas temporärt till lilla cykelrummet bredvid gårdshusets hiss i källaren. Vi hoppas på förståelse.

Vi vill även påminna om att det finns ett barnvagnsrum för barnvagnar som används dagligen. Rummet finns vid gatuhusetsentré. Observera dock att extra barnvagnar ska förvaras i de privata förråden. P.g.a. brandrisken får inte barnvagnar, möbler och dylikt stå i korridorer,trapphus eller vinden, t.ex.

LEVERANS MED PIRRA
Det blir fler och fler i huset som beställer, t.ex. matbud eller andra varor via internet. Många gånger transporteras varorna från lastbilarna i pirror. För att minska skador på dörrar, trappor och väggar och för att förbättra arbetsmiljön för de som levererar varorna uppmanar styrelsen er medlemmar som bor i gårdshuset att hänvisa era matbud och andra leveranser till porten Valhallavägen 44. 

INNERGÅRDARNA
Nu när vi har så fint med växter är det viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om innergårdarna. Skriv upp ditt namn på listan som finns på gatuhusets anslagstavla för att ansvara för båda innergårdarna under sommaren. Det som är viktigast är att se till att växterna får vatten med jämna mellanrum. Vi tillsammans ansvarar för att ta hand om våra gemensamma utrymmen!

GROVSOPRUM
Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. För några veckor sedan såg det inte alls bra ut. Detta för att undvika extra hämtningar och extra kostnader för föreningen. Är du osäker på vad som får och inte får slängas i grovsoprummet? Titta gärna på väggarna i grovsoprummet, där finns det tydliga skyltar på vad som skall slängas vart.  Du hittar även exempel på sådant som absolut inte får slängas i vårt grovsoprum och måste lämnas till en återvinningscentral. Styrelsen för logg och dokumenterar hur det ser ut där.

SEMESTERTIDER
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under semestertiden (och även annars) ber vi er alla att alltid se till att källardörrar och portar går i lås efter att ni har öppnat dessa. Var jättenoga med att tillse att dörrens stängs och att obehöriga ej släpps in. Måndag den 24 juni tog sig en individ in till innergården och snokade runt och testade även att se om det gick att komma in i olika balkongdörrar och fönster. Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!