Information december 2021

NYA MEDLEMMAR
Vi vill välkomna våra nya grannar Peter och Andra Gerdman!

RENOVERING AV HISSARNA
Det stora arbetet med projektering för att rusta upp båda hissarna är nu äntligen klart! Styrelsen har nu skrivit avtal med Trygga Hiss för att utföra arbetet. Så som vi meddelat tidigare är ambitionen att vi ska få moderna hissar som inte krånglar, men bevara så mycket av originalutseendet som regelverken tillåter. Arbetet med hissarna kommer att ske i etapper och påbörjas i gatuhuset och pågår under veckorna 4, 5 & 6. Därefter fortsätter arbetet med hissen i gårdshuset veckorna 7, 8 och 9. Under dessa veckor kommer inte respektive hiss att fungera och vi får alla hjälpas åt. Styrelsen har även beställt ett speciellt skydd som skall användas i de nya hissarna vid flytt av stora möbler eller dylikt. Vi är alla ansvariga för att hissarna ska förbli fina och om du behöver låna skyddet till ett flytt får du ta kontakt med info@morkullan19.se

UTHYRNING i ANDRA HAND – EN PÅMINNELSE
Andrahandsuthyrning är endast tillåten efter ett skriftligt beviljande från styrelsen. Detta gäller även om du hyr ut en del av din lägenhet, alltså en uthyrningsdel. Ansökan lämnas till styrelsens ordförande. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Ansökan skall lämnas in till styrelsen i god tid innan andrahandsupplåtelsen ska börja gälla. Styrelsen lämnar skriftligt svar senast 2 månader efter att ansökan inkommit till styrelsen. Giltiga skäl för medgivande av uthyrning av hela lägenheten är t.ex. arbete/studier på annan ort eller provsammanboende. Andrahandsuthyrning av hela eller delar av en lägenhet beviljas i max 12 månader. En kopia på kontraktet för andrahandsuthyrningen ska alltid lämnas in till styrelsen. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. 

Kom ihåg att det alltid är du som bostadsrättshavare som är ansvarig för din lägenhet och för förpliktelserna gentemot bostadsrättsföreningen, aldrig andrahandshyresgästen. Missköter sig andrahandshyresgästen drabbas bostadsrättshavaren. Föreningen tillämpar en restriktiv andrahandsuthyrning. I princip medges endast sådan för hela lägenheten då föreningen är skyldig till det enligt bostadsrättslagen. Detta på grund av att vi är en liten förening, som vid för många andrahandsuthyrningar får det svårt att fungera.

HÖSTSTÄDNING OCH TRÄDGÅRDSGRUPP 
Vi vill tacka alla som dök upp på  höststädningen! Det var kul att äntligen kunna ses och göra fint tillsammans. I vår är det dags igen och då hoppas vi även att vi har en trädgårdsgrupp på plats. Än så länge har vi en person som anmält intresse till gruppen. Hör av dig till info@morkullan19.se om intresse finns.

GROVSOPRUM
Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. För några veckor sedan såg det inte alls bra ut. Vi påminner om detta för att undvika extra hämtningar och extra kostnader för föreningen. Är du osäker på vad som får och inte får slängas i grovsoprummet? Titta gärna på väggarna i grovsoprummet, där finns det nya och tydliga skyltar på vad som skall slängas vart. Just nu håller vi också på att omfördela kärl så kolla ordentligt så att du inte slänger fel.  

SÄKERHET ÖVER JUL- OCH NYÅRSHELGERNA
För att förhindra att obehöriga tar sig in i husen under jultiden (och även annars) ber vi er alla att se till att källardörrar och portar går i lås efter er. Var noga med att se till att dörren stängs ordentligt och att obehöriga ej smiter in. Titta gärna bakåt så ingen smiter in efter dig när du lyssnar på musik, t.ex.  Det finns saker vi alla kan tänka på. Lämna inte ut portkoden till någon du inte känner och hänvisa till styrelsen om någon frågar efter portkoden. Ser du någon du inte känner igen, fråga vem de söker, var nyfiken! Här är det viktigt att ha observanta och engagerade grannar!

FELANMÄLAN – NYA RUTINER FRÅN DRIFTIA
Fr.o.m. 1 december 2021 har Driftia nya rutiner för felanmälan. Driftia har valt att fördjupa sitt samarbete med Visbyföretaget Uni Guide AB. Tidigare har de skött Driftias felanmälan under ca 15 timmar per vecka men nu kommer de vara vår kontakt i den första linjen samtliga vardagar mellan kl. 08.00 och 16.00, övrig tid kontaktas som vanligt Driftias fastighetsjour vid akuta ärenden. Uniguide kommer att ta alla samtal, mail eller ärenden som kommer in via Driftias hemsidas formulär för felanmälan för att sedan skapa ett ärende/arbetsorder och fördela till respektive tekniker eller förvaltare. 

Felanmälan dagtid kan göras till felanmalan@driftia.se, via formuläret på Driftias hemsida https://driftia.se/component/forms/form/5 eller genom att ringa 08-744 44 33. Inga akuta ärenden kan liksom tidigare anmälas via e- kanalerna utan görs alltid dagtid enligt numret ovan och efter 16.00 vardagar samt lördag, söndag eller annan helgdag via Driftias vanliga journummer 08-744 09 50

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Från oss alla i styrelsen önskar vi er alla en god jul och ett gott slut på året som varit!