Information oktober 2015

INVENTERING AV BOKNINGSCYLINDRAR TILL TVÄTTSTUGAN
För att bokningen i tvättstugan ska gälla måste du markera ditt pass med bokningscylindern. Styrelsen gör nu en inventering av bokningscylindrarna till tvättstugan. Du som inte har en bokningscylinder eller har tappat nyckeln ska fylla i detta på anslaget utanför tvättstugan så snart som möjligt.

BRANDSÄKERHET
På grund av brandsäkerheten måste alla cyklar låsas in i ditt eget eller cykelförrådet. Det är ganska trångt i cykelrummen, så om du inte cyklar regelbundet under vinterhalvåret ber vi dig att ta upp cykeln till ditt eget förråd.

Möbler, cyklar, etc. som står i gångarna eller utanför förråden kommer att slängas i samband med höststädningen.

HÖSTSTÄDNING
Vi vill påminna om att höststädningen blir lördag den 24:e oktober kl. 10:00. Inför städningen ska alla cyklar märkas med namn. Om du inte kan delta i städningen eller har specialkost ber vi dig fylla i bifogad blankett och lämna denna i Joanna Thelanders brevlåda senast 21 oktober (1 trappa upp i gathuset).

GROVSOPRUM
Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. Detta för att undvika extra hämtningar och extra kostnader för föreningen.

GRANNSÄMJA
Grannföreningen har bett oss att inskränka passeringen över gården så långt som möjligt. För att främja grannsämjan bör vi därför i första hand använda entrén genom gathuset och bara passera över gården när det är nödvändigt, som till exempel om du har barnvagn, cykel eller mycket att transportera. Självklart ska vi inte heller fixa våra cyklar på granngården.

Det har även framförts klagomål om en bajsande katt i granngårdens sandlåda. Vi uppmanar er som har katter att hålla dem under uppsikt. Tänk även på att det finns kattallergiker i huset som vill kunna ha fönstren öppna.

FÖNSTERBESIKTNING
Den 5 oktober kommer vi att genomföra en besiktning av fönsterarbetena. Vi kommer därför behöva tillgång till alla lägenheter i gathuset senast måndag morgon. Stickprov kommer även att göras i gårdshuset. Berörda i gårdshuset kontaktas separat. Om du inte är hemma så ber vi dig lämna väl uppmärkt nyckel med namn och lägenhetsnummer till Eva Ahlstrand (5 trappor i gathuset) senast klockan 8:30 den 5 oktober.

 MOPEDER PÅ TROTTOAREN
Tycker du också att det är trafikfarligt med alla mopeder som står på trottoaren? Både vi och grannföreningen uppmanar därför alla att anmäla denna trafikfara till kommunens gatukontor,
telefon: 08- 651 00 00 eller med ”Tyck till”-appen -> Klagomål -> Hinder på gångväg/trottoar. Är vi tillräckligt många som påpekar detta är chansen större att det åtgärdas.

HEMSIDAN
Glöm inte att besöka vår hemsida www.morkullan19.se Där hittar ni nyheter och information om föreningen. Är det något ni saknar där, tveka inte att kontakta Eva eller Joanna. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.