Information november 2015

HÖSTSTÄDNING
Tack alla ni som hjälpte till att städa våra gemensamma utrymmen. Det var roligt att se att så många kunde delta. Vi hann städa alla de gemensamma utrymmena och det blev riktigt fint! Vi vill påminna alla om vikten av att inte lämna saker/kartonger utanför vinds/källarförråden.

BOKNINGSCYLINDRAR TILL TVÄTTSTUGAN
För att bokningen i tvättstugan ska gälla måste du från och med årsskiftet markera ditt pass med bokningscylindern. Visitkort och lappar gäller inte.

Om du saknar cylinder/nyckel kontakta Driftia för att beställa nytt för 370 kr. Numret på bokningscylindern är ditt lägenhetsnr. t.ex. 124. Ni som har inneboende/hyresgäst kan beställa en extra cylinder. Märk den på följande sätt; t.ex. 124-2 om du bor i lägenhet 124 och har en inneboende.

SOPRUM OCH GROVSOPRUM
Nu har vi fått två nya kärl för sortering av metall respektive plast. På lockens märkning framgår vad som kan kastas. Dessutom har vi fått ytterligare ett för wellpapp. I dagsläget har vi alltså två kärl för wellpapp men ännu inget för pappersförpackningar, mjölkkartonger, toarullar m.m. Dessa ska som tidigare lämnas till återvinning. Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. Detta för att undvika extra hämtningar och extra kostnader för föreningen.

PORTARNA
Vi ber er vara försiktiga och inte smälla upp eller igen portarna. Föreningen har redan fått bekosta ett flertal reparationer p.g.a. skador som detta förorsakat. Men se även till att portarna går igen så att inte någon utomstående kan ta sig in.

PÅMINNELSE OM ATT LUFTA ELEMENT OCH TESTA BRANDVARNARE
Nu när vintern och julen närmar sig vill vi passa på att påminna er om att lufta elementen och när du ändå håller på; kontrollera även att brandvarnaren fungerar.

ANSLAGSTAVLOR
Vi har nu fått anslagstavlor vid respektive entré och i fortsättningen kommer medlemsinformationen att sättas upp där (samt publiceras på hemsidan). Detta är sista gången som vårt informationsblad delas ut till alla. Däremot kommer självklart portkod samt annan känslig eller viktig information att delas ut direkt till er.

HEMSIDAN
Glöm inte att besöka vår hemsida www.morkullan19.se Där hittar ni nyheter och information om föreningen. Är det något ni saknar där, tveka inte att kontakta Eva eller Joanna. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Hälsningar, Styrelsen