Information april 2016

VIKTIGA DATUM FRAMÖVER

  • Vårstädning: Söndagen den 24 april kl. 10:00. Mer info kommer inom snart till era brevlådor.
  • Föreningsstämma: Tisdagen den 24 maj kl. 18.30. Särskild kallelse kommer senast 2 veckor innan datumet. För att ett visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall tas upp, måste ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före april månads utgång.

Hälsningar, Styrelsen