Information om sophämtningen oktober 2017

Den 1 oktober lades sophämtningen i Stockholm om. Det är ett viktigt steg för att Stockholm ska nå sin vision om en hållbar stad, där en allt större del av avfallet återvinns och utsläppen av växthusgaser minskar. Omläggningen har medfört förseningar i sophämtningen i vissa områden.

Sortera – komprimera – förslut
Styrelsen reklamerar varje utebliven sophämtning till Stockholm Vatten och Avfall. Det du som boende kan göra är att:

  • Minska mängden avfall genom att sortera extra noga
  • Lämna förpackningar och tidningar till återvinningsstationen
  • Sortera ut matavfall om möjlighet finns – Försluta varje soppåse noga (minskar risk för dålig lukt)
  • Platta till ditt hushållsavfall för att spara plats i soprummet

Hjälp sophämtarna att hitta till soprummet
De nya sophämtarna kan ha problem att hitta till stadens soprum. Om du ser en sopbil utanför vår fastighet, fråga gärna om personalen hittar till soprummet annars visa vägen om du har möjlighet.

Containrar på stan
Stockholm Vatten och Avfall har ställt ut containrar runt om i staden. I containrarna kan hushållssopor slängas om soprummen blir fulla. På www.svoa.se ligger en förteckning över alla containerplatser.

Extrainsatta sopbilar som kör enligt tidtabell
I områden med stora förseningar körs extra sopbilar enligt en tidtabell. Bilarna står cirka 40 minuter vid varje stopp så att boende i närheten kan gå dit med sitt hushållsavfall. På www.svoa.se finns information om vilka områden som är aktuella, tillsammans med sopbilarnas tidtabeller.

Mer information hittar du på www.svoa.se Tack för din hjälp!

/Styrelsen