Information februari 2016

SKYLDIGHETER OCH ORDNINGSREGLER
Nu har styrelsen arbetat fram ett dokument med skyldigheter och ordningsregler då önskemål om detta framfördes på förra stämman. Dokumentet delas ut till alla och finns på anslagstavlan och hemsidan. Styrelsen förväntar sig att alla medlemmar tar del av dokumentet.

 GEMENSAMMA UTRYMMEN
Vi vill påminna alla om att det förväntas att alla hjälper till att hålla de gemensamma utrymmena rena. Så om du t.ex. har julgransplundring och barrar ner i trapphuset eller renoverar lägenheten och skräpar ner, så förväntas du självklart att sopa upp efter dig. Det samma gäller hur du lämnar tvättstugan och gymmet efter dina pass. Tydliga instruktioner finns på anslagen där.

SOPRUM OCH GROVSOPRUM
Nu har vi fått ett nytt kärl för sortering av pappersförpackningar. Där kan man t.ex. kasta pappersförpackningar för pasta, cornflakes, socker och andra livsmedel, mjölk- juiceförpackningar, hundmatsäckar, bärkassar, presentpapper och mindre wellpapplådor. OBS! Kuvert skall fortfarande slängas i vanliga hushållssopor. På lockens märkning framgår vad som kan kastas. Dessutom finns stora skyltar upphängda på väggen med förtydliganden.

Vi vill påminna alla om vikten av att vika ut och platta till emballage och kartonger i grovsoprummet. Detta för att undvika extra hämtningar och extra kostnader för föreningen.

Vi har på senare tid sett att det ställs sådant som klassas som farligt avfall i grovsoprummet. På anslaget står det tydligt vad man får och inte får lämna i grovsoprummet och det är viktigt att alla följer detta. På anslaget står även var du kan vända dig för att slänga farligt avfall, t.ex. återvinningscentral, återbruk eller mobil miljöstation.

 PORTARNA
När det är kallt ute kan entrédörren kärva. Vi vill förhindra att utomstående tar sig in så se alltid till att portarna går igen.

UPPHITTAD NYCKEL
En nyckel har upphittats och fås tillbaka mot beskrivning. Nyckeln finns hos Joanna Thelander.

TVÄTTSTUGECYLINDER
Om du tappar bort din cylindernyckel kontaktar du styrelsen så att vi kan hjälpa dig med att ta bort cylindern. Sedan beställer du en ny hos DRIFTIA.

 HISSEN
Vi vill uppmana att alltid skicka ner hissen till entréplanet efter avslutad färd då detta säkerställer att grinden eller dörren är stängd och att hissen fungerar som den ska. Om du inte gör det finns risk att dina grannar får vänta förgäves och får besvär med att ta sig upp för trapporna med eller utan barn, barnvagn, matkassar m.m.

 INFORMATION OM PÅGÅENDE PROJEKT
Efter fönsterrenoveringen har bullernivån i gathuset ökat markant. Vi kommer att testa ett förslag på ljuddämpning i två lägenheter. Om detta funkar bra kommer vi att genomföra samma lösning i alla lägenheter i gathuset.

Hälsningar, Styrelsen