Historia

Huset byggdes år 1906-1907. Arkitekter var V Bodin och B Almqvist, byggherre F Anderssson och byggmästare A Holmgren. När huset byggdes var lägenheterna i gatuhuset 3 rum och kök och i gårdshuset 1-2 rum och kök. År 1925 byggdes en bilverkstad i källaren och under gården.

1935 byggdes gatuhuset om, det sattes in hiss och byggdes badrum. Det uthyrningsrum som fanns fick en kokvrå.


Morkullan 19 1975Huset år 1975