Styrelsen och valberedning för verksamhetsåret 2023/2024

Henrik Hultberg
Ordförande

Anette Richnau
Förvaltningsprojekt

Inga-Lill Söderberg
Förvaltningsprojekt

Anna Sievers
Sekreterare

Teresa Stråberg
Ekonomi

Joanna Thelander
Info

Faraz Hashemzadeh
Ekonomi

Björn Thorén
Förvaltning och hemsida 

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av föreningen. Det innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför föreningens hus.

Valberedningen för verksamhetsår 2023/24 utgörs av Eva Ahlstrand och Kristina Lundeberg.