Styrelsen och valberedning för verksamhetsåret 2021/2022

Inga-Lill Söderberg
Ordförande

Anette Richnau
Förvaltningsprojekt

Anders Wester
Förvaltningsprojekt

Anna Sievers
Sekreterare

Joanna Thelander
Info och hemsida

Eva Ahlstrand
Info och hemsida

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av föreningen. Det innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför föreningens hus.

Valberedningen för verksamhetsår 2021/22 utgörs av David Rutegård och Johan Wahlberg.