Styrelsen och valberedning för verksamhetsåret 2023/2024

Henrik
Ordförande

Anette
Förvaltningsprojekt

Inga-Lill
Förvaltningsprojekt

Anna
Sekreterare

Teresa
Ekonomi

Joanna
Info

Faraz
Ekonomi

Björn
Förvaltning och hemsida 

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av föreningen. Det innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför föreningens hus.

Valberedningen för verksamhetsår 2023/24 utgörs av Eva A och Kristina L.